Wyszukiwarka:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2013 Starosty Średzkiego z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Traci moc na podstawie:

Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2016 Starosty Średzkiego z dnia 25 listopada 2016 r.

 

Zmiany:

        Zarządzenie Wewnętrzne
 Nr 3/2013 Starosty Średzkiego
z dnia 10  kwietnia 2013 r.

 

w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam i wprowadzam zasady kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu oraz pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. kontroli.

§ 3. Traci moc zarządzenie wewnętrzne Nr 5/2010 Starosty Średzkiego z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie zasad kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. wraz ze zmianami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

STAROSTA
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik do Zarządzenia- do pobrania

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (17/04/2013 10:22:01)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (17/04/2013 10:31:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (30/11/2016 15:07:52)
Lista wiadomości