Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 147/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr 147/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 czerwca 2019 roku

w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udziału w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.    

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:                

§ 1.  1. Wyznacza:  
  • Ernesta Iwańczuka - Starostę
  • Małgorzatę Wiśniewską-Zabłocką - Wicestarostę    
działających w imieniu Zarządu Powiatu Średzkiego, do reprezentowania Powiatu Średzkiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółdzielni Socjalnej „Średzianka" w Środzie Wielkopolskiej, które odbędzie się 11 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
2. Upoważnia wyznaczonych reprezentantów Powiatu Średzkiego do głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie postawienia w stan likwidacji Spółdzielni Socjalnej „Średzianka" w Środzie Wielkopolskiej.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Starosta
/-/Ernest Iwańczuk  
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ernest Iwańczuk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (10/06/2019 16:02:24)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (10/06/2019 16:02:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (10/06/2019 16:02:24)
Lista wiadomości