Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 239/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 października 2019 r.
Uchwała Nr 239/2019
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2019 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511), art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej stanowiącym załącznik do uchwały nr 485/2017 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 9 października 2017 roku, zmienionym uchwałą nr 195/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 lipca 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Właścicielem stadionu jest Powiat Średzki, Administratorem Spółdzielnia Socjalna HIT z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kosynierów 2."

2) pkt 16 otrzymuje brzmienie: „Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora: Spółdzielnia Socjalna HIT, ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. 601 858 331, email: hit@gmail.com."                    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.                                    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


Starosta
/-/Ernest Iwańczuk


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 239/2019
Zarządu  Powiatu Średzkiego
z dnia 8 października 2019 r.  

w sprawie zmiany Regulaminu korzystania ze Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego w Środzie Wielkopolskiej  

Powiat Średzki jest właścicielem nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 750/23, na części której znajduje się Stadion lekkoatletyczny im. Miłosza Józefa Szczepańskiego. Z dniem 30 września 2019 r. wygasła umowa dzierżawy zawarta ze spółką Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, która pełniła jednocześnie funkcję administratora ww. obiektu. W dniu 8 października 2019 roku Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił oddać w dzierżawę część ww. nieruchomości zabudowanej stadionem lekkoatletycznym na rzecz Spółdzielni Socjalnej HIT na okres do trzech miesięcy. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (14/10/2019 12:59:09)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (14/10/2019 12:59:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (14/10/2019 12:59:09)
Lista wiadomości