Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Samorządowy Serwis Informacyjny » Powiat » Aktualności » Aktualności » Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r.
Informujemy, że Zarząd Powiatu Średzkiego na posiedzeniu w dniu 28 września 2018 r. po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez  Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Gminy Zaniemyśl - Wuchta Wiary z siedzibą w Zaniemyślu przy ul. Sienkiewicza 3, 63-020 Zaniemyśl w ramach trybu małych zleceń - na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zmianami) uznając celowość realizacji złożonej oferty postanowił zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację nw. zadania publicznego.  

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość wnioskowanych środków publicznych
1. Stowarzyszenie na Rzecz Mieszkańców Gminy Zaniemyśl - Wuchta Wiary Wystawa zdjęć i publikacja katalogu ze zdjęciami 4.000 zł.

Powyższa oferta została zamieszczona w dniu 1 października 2018 roku na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, w serwisie informacyjnym Starostwa na stronie www.powiatsredzki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ww. oferty może zgłaszać uwagi do niej na adres: oks@powiatsredzki.pl tel. (61) 286-62-27 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

Oferta - do pobrania (plik pdf)