A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Geodeci mierzą średzki powiat

Geodeci mierzą średzki powiat

Rozpoczęły się prace terenowe związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w powiecie średzkim. Mieszkańcy mogą się zapoznać z zakresem prowadzonych prac i ich lokalizacją za pośrednictwem szczegółowego informatora, który znajduje się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Środzie. Wszelkich informacji w tym zakresie udziela również Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie. Nadzór merytoryczny nad przedsięwzięciem sprawuje Geodeta Powiatowy Hanna Mierzwiak.

29.01.2018


Przypomnijmy, dzięki staraniom władz Powiatu Średzkiego, kilka miesięcy temu Samorząd otrzymał ponad 2 miliony złotych (2.234.630, 64 zł) na uaktualnienie Ewidencji Gruntów i Budynków. Fundusze, które w całości sfinansują to zadanie, pochodzą ze środków Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa". 12 lipca br. w Warszawie została podpisana umowa dotycząca modernizacji danych ewidencji gruntów i budynków w powiecie średzkim  pomiędzy Skarbem Państwa, który był reprezentowany przez Główny Urząd Geodezji i  Kartografii, a konsorcjum firm Geomar  SA ze Szczecina, Lewel Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe z siedzibą w Sieldcach oraz Eurosystemem SA z Chorzowa.

Niedokładne i mało precyzyjne dane odnoszące się do nieruchomości, przede wszystkim ich powierzchni, oznaczenia, sposobu użytkowania, funkcji budynków są przez te firmy sprawdzane, mierzone w zakresie granic nieruchomości  i w konsekwencji zostaną uaktualnione.  Osoby zamieszkujące teren, na którym prace będą przeprowadzane po ich zakończeniu będą miały  możliwość zapoznania się z wynikami prac, by móc wnieść prośby o wyjaśnienie, czy ewentualne zastrzeżenia.
Pracami i pomiarami będą kompleksowo objęte gminy Dominowo i Nowe Miasto nad Wartą, a także 7 miejscowości  z gminy Środa: Chwałkowo, Kijewo, Marianowo Brodowskie, Nadziejewo, Pętkowo, Słupia Wielka i Włostowo. W powiecie średzkim właśnie na obszarze tych gmin posiadane dane geodezyjne są najmniej dokładne. Wszystkie planowane prace zostaną zakończone w terminie najpóźniej do 15 sierpnia przyszłego roku.

- Niedokładnie określone granice gruntów oraz ich powierzchnia zostaną sprecyzowane - informuje Geodeta Powiatowy Hanna Mierzwiak. - W wielu miejscach powierzchnia gospodarstw czy nieruchomości podawana jest jeszcze z dokładnością do ara, czyli do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli wyrażamy je w hektarach. Natomiast teraz zostanie ona zaktualizowana i podana z dokładnością do jednego metra kwadratowego. Może to spowodować aktualizację opłat za podatek od nieruchomości czy podatek rolny i leśny.
Warto przypomnieć, że każdy mieszkaniec powiatu ma obowiązek zgłaszać wszelkie zmiany, które są dokonywane na jego gruncie. Czasami jednak tak się nie dzieje, dlatego wszystkie czynności które będą wykonywane uaktualnią informacje o gruncie.
- Jest to dobra informacja dla tych wszystkich  podmiotów, czy osób fizycznych, którzy zamierzają realizować pewne inwestycje na terenach objętych pomiarami - mówi Starosta Średzki Marcin Bednarz. - W  ramach akcji aktualizowane będą mapy, czyli podkłady geodezyjne, które później są wykorzystywane do zgłoszeń inwestycji czy pozwoleń na budowę. Osoby, które będą chciały sprzedać ziemię, czy dokonać na niej jakichkolwiek inwestycji łatwiej będą mogły to uczynić, bowiem nie będą musiały same zgłaszać aktualizacji map w przypadku zgłoszeń na budowę. Ponadto będzie też mniejszy zakres aktualizacji mapy do celów projektowych.
 

baner300x250