A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do 15 września 2017 r. organizacje mogą zgłaszać propozycje zadań publicznych, na podstawie których Zarząd Powiatu Średzkiego ustali zakresy zadań, których realizację zleci organizacjom w 2018 roku.

11.08.2017


INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zgodnie z „Programem Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r." organizacje mogą zgłaszać propozycje zadań publicznych, na podstawie których Zarząd Powiatu Średzkiego ustali zakresy zadań, w ramach których planuje zlecenie szczegółowych zadań tym Organizacjom w 2018 r. (propozycja ta powinna zawierać nazwę zadania i jego krótki opis, przybliżony termin jego realizacji oraz wnioskowaną kwotę dotacji).  

Zakresy zadań wraz ze środkami przeznaczonymi na nie zostaną wprowadzone do projektu „Programu Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.".  

W październiku br. przeprowadzone zostaną konsultacje, które związane będą z opracowaniem „Programu Współpracy na 2018 r.". Propozycje zadań można składać w terminie do 15 września 2017 r. w: Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej pok. nr 135 ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska tel. (61) 286-62-27 e-mail: oks@powiatsredzki.pl.
baner300x250