A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Do 14 września br. organizacje pozarządowe mogą składać propozycje zadań do projektu „Programu Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r."

03.08.2018

Zgodnie z „Programem Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r." organizacje mogą zgłaszać propozycje zadań publicznych, na podstawie których Zarząd Powiatu Średzkiego ustali zakresy zadań, w ramach których planuje zlecenie szczegółowych zadań tym Organizacjom w 2019 r. (propozycja ta powinna zawierać nazwę zadania i jego krótki opis, przybliżony termin jego realizacji oraz wnioskowaną kwotę dotacji).  

Zakresy zadań wraz ze środkami przeznaczonymi na nie zostaną wprowadzone do projektu „Programu Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.".  

W październiku br. przeprowadzone zostaną konsultacje, które związane będą z opracowaniem „Programu Współpracy na 2019 r.".  

Propozycje zadań można składać w terminie do 14 września 2018 r. w: Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej pok. nr 135 ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 286 62 27 e-mail: oks@powiatsredzki.pl


Program Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. - do pobrania
baner300x250