A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja Starosty Średzkiego o możliwości zapoznania się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

Informacja Starosty Średzkiego o możliwości zapoznania się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

położonych na terenie gminy Krzykosy, obręb geodezyjny Garby, Krzykosy, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Witowo w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37 (pokój nr 23).

12.09.2018
 INFORMACJA    


Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), Starosta Średzki informuje o możliwości zapoznania się z projektami uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Krzykosy, obręb geodezyjny Garby, Krzykosy, Miąskowo, Młodzikowo, Młodzikówko, Murzynowo Leśne, Pięczkowo, Solec, Sulęcin, Sulęcinek, Witowo w siedzibie Urzędu Gminy w Krzykosach, ul. Główna 37 (pokój nr 23).
Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (t. j . Dz. U. z 2017 r., poz. 788 ze zm.) wójt informuje pisemnie właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu (art. 21 ust. 5 ustawy o lasach). Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków wydaje starosta.


baner300x250