A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z LXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego,

Informacja z LXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego,

która odbyła się 6 września 2018 roku o godz. 9.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

06.09.2018
6 września 2018 roku o godz. 900 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się LXIV sesja Rady Powiatu Średzkiego V kadencji.
Sesji przewodniczyła Pani Ewa Kusik - Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego.

Na początku obrad Pani Przewodnicząca zaproponowała zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w pkt 8 - „Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska" kolejnych projektów uchwał, a mianowicie:  
- podpunkt 11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Pięczkowo,
- podpunktu 12 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na Stadionie Średzkim,
- podpunktu 13) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej,
- podpunktu 14) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska,
- podpunktu 15) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej",
- podpunktu 16) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mączniki.

Porządek obrad wraz z powyższą zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż  w okresie międzysesyjnym miała przyjemność wykonywać obowiązki przewodniczącego Rady uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach i różnego rodzaju spotkaniach.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni otrzymali w formie elektronicznej. Treść sprawozdania  - DO POBRANIA .  

Punkt 7 porządku obrad dotyczył „Rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Średzkim w roku 2017". Treść informacji - DO POBRANIA .  

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:            
 1. Uchwała Nr LXIV/520/2018 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Sulęcin,            
 2. Uchwała Nr LXIV/521/2018 zmiany uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018,            
 3. Uchwała Nr LXIV/522/2018 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,            
 4. Uchwała Nr LXIV/523/2018 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na obsługę komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kleszczewo,            
 5. Uchwała Nr LXIV/524/2018 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem  na utwardzenie placu przy scenie letniej w Sulęcinku,            
 6. Uchwała Nr LXIV/525/2018 powierzenia Gminie Środa Wielkopolska zadania własnego Powiatu Średzkiego z zakresu ochrony zdrowia, W tym miejscu uczestniczący w posiedzeniu mec. Hubert Patelka przedstawił w formie prezentacji informację nt. Powierzenia spółce Powiatowe Centrum Inwestycji sp. z o.o. zadania polegającego na zapewnieniu Szpitalowi im. Serca Jezusowego w Środzie Wielkopolskiej niezbędnej infrastruktury i zarządzanie nią - DO POBRANIA       
 7. Uchwała Nr LXIV/526/2018 wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Powiatowe Centrum Rozwoju" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów, 
 8. Uchwała Nr LXIV/527/2018 wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki „Powiatowe Centrum Inwestycji" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Gminy Środa Wielkopolska, określenia zasad wnoszenia wkładów oraz objęcia udziałów w ww. spółce i wyrażenia zgody na powierzenie zadania publicznego,
 9. Uchwała Nr LXIV/528/2018 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033,            
 10. Uchwała Nr LXIV/529/2018 zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,            
 11. Uchwała Nr LXIV/530/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Pięczkowo,
 12. Uchwała Nr LXIV/531/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej   na Stadionie Średzkim,              
 13. Uchwała Nr LXIV/532/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na przebudowie parkingu przy ul. Westerplatte w Środzie Wielkopolskiej,
 14. Uchwała Nr LXIV/533/2018w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Środa Wielkopolska polegającej na wykonaniu powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni dróg gminnych w Gminie Środa Wielkopolska,            
 15. Uchwała Nr LXIV/534/2018w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Środa Wielkopolska w ciągu drogi DW432 na odcinku od ul. Szlafroka do ul. Lotniczej",            
 16. Uchwała Nr LXIV/535/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mączniki. 
Wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski" Pan Starosta przedstawił w formie prezentacji informację nt. sprzedanych w poprzednich kadencjach oraz sprzedawanych w obecnej kadencji nieruchomości - DO POBRANIA

Poza tym w tym pkt obrad głos zabrali: radny Węcławiak, Grześkowiak i Walkiewicz. Wobec zrealizowania porządku obrad, LXIV sesja Rady Powiatu Średzkiego zakończyła się o godz. 1050.
baner300x250