A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu II Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

Informacja z przebiegu II Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

która odbyła się 5 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

06.12.20185 grudnia 2018 roku o godz. 1600 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się II Sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji. Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Pani Małgorzata Fertała.  

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został przesłany radnym. Nikt z obecnych radnych nie wniósł do niego żadnych uwag.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż  w okresie międzysesyjnym miała ona przyjemność wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rady uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach i różnego rodzaju spotkaniach.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni otrzymali w formie elektronicznej. Treść sprawozdania - do pobrania (plik pdf).

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:            
 • Uchwała II/7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Średzkiego. Uchwała została przyjęta 12 głosami ,,za'' i 3 ,,wstrzymującymi się''.             
 • Uchwała II/8/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego. W skład Komisji Rewizyjnej powołani zostali radni: Marcin Bednarz, Piotr Kasprzak, Iwona Klepacka, Stefan Kominek i Jadwiga Wieland.            
 • Uchwała II/9/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. . Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Stefan Kominek.             
 • Uchwała II/10/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Średzkiego powołani zostali radni: Iwona Klepacka, Ewa Kusik, Stefan Kominek i Maciej Pawlikowski.             
 • Uchwała II/11/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przewodniczącym została radna Iwona Klepacka.             
 • Uchwała II/12/2018 w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Rada Powiatu do pracy w Komisji delegowała następujących radnych: Michała Matelskiego oraz Marcina Nowaka.            
 • Uchwała II/13/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Średzkiego. W skład Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki powołani zostali następujący radni: Bogusław Biernat, Jacek Gabała, Iwona Klepacka, Agnieszka Król, Jadwiga Wieland oraz Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka. W skład Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej powołani zostali radni: Ryszard Grześkowiak, Piotr Kasprzak, Stefan Kominek, Agnieszka Król, Marcin Nowak oraz Przemysław Jankowiak. W skład Komisji Strategii i Planowania Rozwoju powołani  zostali radni: Małgorzata Fertała, Jacek Gabała, Przemysław Jankowiak, Ewa Kusik, Marcin Nowak oraz Maciej Pawlikowski. W skład Komisji Budżetu i Finansów powołani zostali następujący radni: Marcin Bednarz, Ernest Iwańczuk, Stefan Kominek, Michał Matelski, Marcin Nowak oraz Jadwiga Wieland.            
 • Uchwała II/14/2018 w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady. Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  został radny Bogusław Biernat. Przewodniczącym Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej został radny Ryszard Grześkowiak. Przewodniczącym Komisji Strategii i Planowania Rozwoju został radny Jacek Gabała. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów został radny Marcin Nowak.           
 •  Uchwała II/15/2018 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do zgromadzenia Związku Powiatowo - Gminnego ,,Sejmik Średzki'' w Środzie Wielkopolskiej. Wyznaczeni zostali radni: Bogusław Biernat, Michał Matelski, Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka oraz Małgorzata Fertała.             
 • Uchwała II/16/2018 w sprawie zmiany uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.            
 • Uchwała II/17/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.    
W punkcie „Wolne głosy i wnioski" głos zabrał: radny Pan Marcin Bednarz, Starosta Pan Ernest Iwańczuk oraz Przewodnicząca Pani Małgorzata Fertała.    

Wobec zrealizowania porządku obrad, II sesja Rady Powiatu Średzkiego zakończyła się o godzinie 1707.     

baner300x250