A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu IV Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

Informacja z przebiegu IV Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

która odbyła się 20 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

21.12.2018

20 grudnia 2018 roku o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się IV sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.  

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego pani Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.  

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad Przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę porządku obrad, która polegała na dodaniu w punkcie nr  9 - „podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:"
 • podpunktu 5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z       zakresu lokalnego transportu zbiorowego, 
 • podpunktu 6)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego,
 • podpunktu 7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego,
 • podpunktu 8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego,
 • podpunktu 9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu  lokalnego transportu zbiorowego,
 • podpunktu 10) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego.  

Porządek obrad został zmieniony jednogłośnie.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż uczestniczyła w następujących wydarzeniach:
 • w uroczystym koncercie Mikołajkowym organizowanym przez Wójta Gminy Dominowo, Ośrodek Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Bona Fides oraz Gminny Ośrodek Kultury, który odbył się 8 grudnia 2018 roku w ramach dni gminy Dominowo,
 • w przedświątecznym spotkaniu klubu sportowego Polonia podsumowującym rundę jesienną 2018/2019, które odbyło się 12 grudnia 2018 roku,
 • w spotkaniu wigilijnym członków Związku Armii Krajowej, które odbyło się 14 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej,
 • w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez dwa stowarzyszenia działające na terenie gminy Krzykosy: Krzykosianki oraz Kapela i My, które odbyło się 16 grudnia 2018 roku,
 • w spotkaniu z Panią Aleksandrą Ślusarek - Przewodnicząca Rady do Spraw Repatriacji przy Ministrze MSWiA oraz Jerzym Szkamrukiem - reżyserem filmu „Złączyć się z narodem" podczas ich wizyty na terenie Środy Wielkopolskiej, która miała miejsce 17 grudnia 2018 roku,
 • w świątecznym spotkaniu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wielkopolskiej, które odbyło się 18 grudnia 2018 roku, -w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy SOS i Warsztatów Terapii Zajęciowej, które miało miejsce 20 grudnia 2018 roku.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni uprzednio otrzymali w formie elektronicznej, treść sprawozdania - do pobrania (plik pdf).

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2033.  17 głosami „za" uchwała nr IV/22/2018 wraz z autopoprawkami zaproponowanymi przez Zarząd została podjęta jednogłośnie.  
Po tym głosowaniu Przewodnicząca przeszła do realizacji punktu związanego z podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok. Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. wraz z uzasadnieniem Zarządu przedstawił pan Michał Żabiński - Skarbnik Powiatu.  
Następie Pan Skarbnik - odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w uchwale SO-0952/55/10/Lm/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Powiatu Średzkiego na 2019 rok - do pobrania (plik pdf)

Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywne opinie o projekcie budżetu na 2019 rok odczytali:
 • Pan Ryszard Grześkowiak - Przewodniczący Komisji Środowiska, Rolnictwa i Polityki Społecznej,
 • Pan Bogusław Biernat - Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Pan Jacek Gabała - Przewodniczący Komisji Strategii i Planowania Rozwoju,
 • Pan Marcin Nowak - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.  
Przygotowane przez Zarząd Powiatu autopoprawki omówił Skarbnik.  

Następnie Przewodnicząca przystąpiła do głosowania w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z przyjętymi autopoprawkami.
Przy 17 głosach „za'' uchwała nr IV/23/2018 została podjęta jednogłośnie.  

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:  
 • Uchwała nr IV/24/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''. 
 • Uchwała nr IV/25/2018 zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym dla członków ochotniczej straży pożarnej. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''. 
 • Uchwała nr IV/26/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''.
 • Uchwała nr IV/27/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''. 
 • Uchwała nr IV/28/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''. 
 • Uchwała nr IV/29/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''.
 • Uchwała nr IV/30/2018 w sprawieudzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''.
 • Uchwała nr IV/31/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''. 
 • Uchwała nr IV/32/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''.
 • Uchwała nr IV/33/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''.    
W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski" głos zabrał: radny Pan Marcin Bednarz, radny Pan Bogusław Biernat, radny Pan Ryszard Grześkowiak, radny Pan Piotr Kasprzak, radny Pan Przemysław Jankowiak oraz Pan Starosta.  

IV sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 1725 zamknęła Pani Małgorzata Fertała - Przewodnicząca Rady życząc zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.                
baner300x250