A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu LXV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji

Informacja z przebiegu LXV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji

która odbyła się 26 września 2018 roku o godz. 1300 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

27.09.201826 września 2018 roku o godz. 1300 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się LXV sesja Rady Powiatu Średzkiego V kadencji.
 
Sesji przewodniczył Pan Marian Walkiewicz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Średzkiego.

Na początku obrad Pan Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu w pkt 7 - „Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska" kolejnych projektów uchwał, a mianowicie:
- podpunktu 10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Krzykosy,  
- podpunktu 11) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych. Porządek obrad wraz z powyższą zmianą został przyjęty jednogłośnie.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż  w okresie międzysesyjnym miała przyjemność wykonywać obowiązki przewodniczącego Rady uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach i różnego rodzaju spotkaniach.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni otrzymali w formie elektronicznej. Treść sprawozdania - do pobrania (plik pdf)

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:            
  • Uchwała Nr LXIV/536/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, nie będących własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marcina w Śnieciskach,           
  •  Uchwała Nr LXIV/537/2018 w sprawieudzielania pomocy finansowej Gminie Środa Wielkopolska w formie pomocy finansowej na zadania bieżące dotyczące sportu,            
  • Uchwała Nr LXIV/538/2018 w sprawieokreślenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Powiatu Średzkiego,
  • Uchwała Nr LXIV/539/2018 w sprawienagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania,            
  • Uchwała Nr LXIV/540/2018 w sprawieokresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe,            
  • Uchwała Nr LXIV/541/2018 w sprawieprzeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek stanowiących własność Powiatu Średzkiego, położonych w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonych geodezyjnie numerami: 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067,            
  • Uchwała Nr LXIV/542/2018 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Środa Wielkopolska,
  • Uchwała Nr LXIV/543/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033,             Uchwała Nr LXIV/544/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,
  • Uchwała Nr LXIV/545/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup sprzętu dla OSP Krzykosy, 
  • Uchwała Nr LXIV/546/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w ramach Osi priorytetowej 2 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług medycznych.

Wszystkie ww. uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W punkcie „Wolne głosy i wnioski" głos zabrali: p. Starosta, Sekretarz Powiatu oraz radni p. Jarzembowska, p.Węcławiak i p. Grześkowiak. LXIV sesja Rady Powiatu Średzkiego zakończyła się o godz. 1345.    


baner300x250