A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

Informacja z przebiegu Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

która odbyła się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 8.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

26.04.2019


25 kwietnia 2019 roku o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się X sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego - Pani Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.  

Na początku obrad Pani Przewodnicząca zaproponowała zmianę do porządku obrad polegającą na dodaniu w pkt 8 - „Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska" kolejnego projektu uchwały,  a mianowicie:
 • podpunktu 12 ) w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Porządek obrad został zmieniony i przyjęty jednogłośnie.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż  w okresie międzysesyjnym miała ona przyjemność wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rady uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach i różnego rodzaju spotkaniach:
 • 12 kwietnia 2019 roku w wojewódzkich uroczystościach 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem uroczystości byli: Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Katyń, Wojewódzka Rada Związku Sybiraków Wielkopolska oraz Poznański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ,,Rodzina Policyjna 1939''
 • 13 kwietnia 2019 roku wraz z panią Starostą Małgorzatą Wiśniewską - Zabłocką w akcji ,,Zielona Środa'', której pomysłodawcą i organizatorem jest radny miejski Jarosław Frach oraz w Uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym organizowanym przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu, koło w Środzie Wielkopolskiej.    
 • 13 kwietnia 2019 roku pan Wiceprzewodniczący Jacek Gabała reprezentował samorząd powiatowy podczas zawodów w chodzie sportowym w Zaniemyślu.
 • 24 kwietnia 2019 roku wraz z panem Starostą Ernestem Iwańczukiem w spotkaniu integracyjnym organizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wielkopolskiej z okazji Światowego Dnia Inwalidy. Przewodnicząca poinformowała również, że na jej ręce wpłynęło zgłoszenie radnych o utworzeniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni otrzymali w formie elektronicznej. Treść sprawozdania - do pobrania (plik pdf).

W następnym punkcie porządku obrad rozpatrzono:
 • Sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej z działalności PCPR w Środzie Wielkopolskiej za 2018 rok - do pobrania (plik pdf) wraz z załącznikiem 1 - do pobrania ( plik pdf), Załączniki do Raportu - do pobrania (plik pdf) i załącznkiemie - do pobrania (plik pdf)
  oraz ocena zasobów pomocy społecznej powiatu średzkiego - do pobrania (plik pdf)

 • Informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie średzkim - do pobrania (plik pdf).
W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:            
 • Uchwała X/57/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.               
 • Uchwała X/58/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.             
 • Uchwała X/59/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.              
 • Uchwała X/60/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków ochotniczej straży pożarnej. 
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.                 
 • Uchwała X/61/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.            
 • Uchwała X/62/2019 w zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kostrzyn z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.              
 • Uchwała X/63/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.               
 • Uchwała X/64/2019 w sprawie udzielenia pomoc finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.              
 • Uchwała X/65/2019 w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.             
 • Uchwała X/66/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2033.
  Uchwała została przyjęta 14 głosami ,,za'' przy 1 głosie ,,wstrzymującym się''.             
 • Uchwała X/67/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.              
 • Uchwała X/68/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
  Uchwała została przyjęta 14 głosami ,,za'' przy 1 głosie ,,wstrzymującym się''.

W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski" głos zabrali: Sekretarz Bartosz Wieliński, radny Piotr Kasprzak, radna Ewa Kusik, radny Bogusław Biernat oraz Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka.

X sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 834 zamknęła Przewodnicząca Rady Powiatu -Pani Małgorzata Fertała.   


Sesję można obejrzeć on-line pod adresem: https://youtu.be/HM5KVm2n8_c

                 
baner300x250