A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

Informacja z przebiegu Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

która odbyła się 27 czerwca 2019 roku o godz. 8.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

01.07.2019
27 czerwca 2019 roku o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XII sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego - Pani Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

Na początku sesji Przewodnicząca poprosiła obecnych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego śp. Antoniego Ochowiaka - radnego Rady Powiatu dwóch kadencji.

W punkcie obrad ,,Informacje Przewodniczącego Rady'' Przewodnicząca poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym uczestniczyła w wielu wydarzeniach w tym między innymi:  
 • 31 maja 2019 w Uroczystej sesji Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej podczas, której wręczone zostały najwyższe lokalne odznaczenia - medale Ad Valorem. Medale otrzymali w tym roku pani Bogusława Daiksler, pan Jacek Piotrowski i Klub Polonia Środa.
 • 31 maja 2019 Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka reprezentowała Radę Powiatu w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z okazji dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
 • 7-9 czerwca 2019 roku delegacja samorządowa w składzie: Agnieszka Król - Członek Zarządu, Barbara Kaźmierczak - pracownik Biura Rady oraz Małgorzata Fertała - Przewodnicząca Rady odbyła wizytę w partnerskim mieście Prostejov w Czechach. Przyczynkiem do tego wyjazdu był turniej szachowy, na który zaproszeni zostali szachiści z Powiatu Średzkiego.
 • 14 czerwca 2019 roku Przewodnicząca wraz z Starostą Ernestem Iwańczukiem, Wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską - Zabłocką, Skarbnikiem oraz Sekretarzem uczestniczyła w wyjeździe do Powiatu Wrzesińskiego celem odbycia spotkań ze Starostą i Burmistrzem Wrześni.
 • 19 czerwca 2019 roku Starosta Ernest Iwańczuk reprezentował Radę Powiatu podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych. W imieniu radnych wręczył Nagrody Radnych przyznane przez Komisję Edukacji, a otrzymali je Wojciech Maciejewski i Martyna Bartczak.
 • 23 czerwca 2019 roku Przewodnicząca wzięła udział w międzygminnych zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Środzie Wielkopolskiej oraz w III Jarmarku Kulturowym Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji z terenów wiejskich.   

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami'', które radni otrzymali w formie elektronicznej. Treść sprawozdania - do pobrania (plik pdf).

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli następujące uchwały:
 • Uchwała XII/79/2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące.  
  Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' przy 1 głosie ,,wstrzymującym się''.              
 • Uchwała XII/80/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzykosy w formie dotacji celowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.  
  Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' przy 1 głosie ,,wstrzymującym się''.              
 • Uchwała XII/81/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.  
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.              
 • Uchwała XII/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.  
  Uchwała została podjęta 12 głosami ,,za'' przy 3 głosach ,,wstrzymujących się''.              
 • Uchwała XII/83/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2033.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 15 głosami ,,za''.              
 • Uchwała XII/84/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
  Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' przy 1 głosie ,,wstrzymującym się''.

Następnie informacje dotyczące funkcjonowania Wód Polskich radnym przedstawił Dyrektor Wód Polskich Jan Bartczak. Pytania do ww. informacji zadali: radny Ryszard Grześkowiak, radna Ewa Kusik, radna Agnieszka Król, radna Jadwiga Wieland.  

W punkcie ,,Wolne głosy i wnioski'' głos zabrali: radny Marcin Bednarz, Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska - Zabłocka, radny Piotr Kasprzak, radny Bogusław Biernat, Prezes Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Rafał Wiatr, pan Rafał Ratajczak oraz Prezes Spółki Szpital Średzki Paweł Dopierała.  

Wobec zrealizowanego porządku obrad, XII sesja Rady Powiatu Średzkiego zakończyła się o godzinie 1334.  


baner300x250