A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu VIII Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

Informacja z przebiegu VIII Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji

która odbyła się 13 marca 2019 roku o godz. 8.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

14.03.2019


13 marca 2019 roku o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się VIII sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego - Pani Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który został przesłany radnym.
Nikt z obecnych radnych nie wniósł do niego żadnych uwag.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż  w okresie międzysesyjnym miała ona przyjemność wykonywać obowiązki Przewodniczącego Rady uczestnicząc w lokalnych wydarzeniach i różnego rodzaju spotkaniach:
 • 2 marca 2019 roku w XXV Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup 2019. -5 marca 2019 roku w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet i zakończenie karnawału zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów i Rencistów Koło w Środzie Wielkopolskiej.
 • 4 oraz 6 marca 2019 roku towarzyszyła delegacjom przedstawicieli rządowych podczas wizyty w Środzie Wielkopolskiej w związku z funkcjonowaniem na terenie Powiatu Średzkiego ośrodka repatrianckiego dla repatriantów i zamierzeniem utworzenia klas polonijnych w Zespole Szkół Rolniczych.
 • 12 marca 2019 roku w Ogólnopolskim Forum Przewodniczących Rad zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni otrzymali w formie elektronicznej - do pobrania (plik pdf)

W następnym punkcie porządku obrad ,,Informacje o funkcjonowaniu i stanie Powiatu Średzkiego oraz podległych spółek zależnych'' przedstawione zostały następujące informacje:
 • Dotyczące Spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego, a w szczególności: -Podstawa prawna funkcjonowania, Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki, -Struktura organizacyjna szpitala - oddziały, poradnie, SOR, -Struktura zatrudnienia - personel medyczny, personel pomocniczy, administracja szpitala (formy zatrudnienia), braki kadrowe, -Finansowanie spółki - działania medyczne i pozamedyczne, -Majątek spółki - działania medyczne, -Bilans spółki - działalność bieżąca (bilanse miesięczne za 2018 rok), -Zadłużenie szpitala, -Nad wykonania - czy występują, czy są zapłacone i czy w związku z nim są sprawy sądowe, -Czy są w toku sprawy sądowe - ze stosunku pracy, odszkodowawcze - pozwy zbiorowe, pozwy indywidualne -Plany na 2019 rok. Informację na Sesji przedstawił Paweł Dopierała Prezes Zarządu oraz Marek Jeziorski- Główny Księgowy Spółki. Prezentacja - do pobrania (plik pdf).
 • Dotyczące Spółki Powiatowe Centrum Rozwoju, a w szczególności: -Obecny stan likwidacji spółki, -Wskazanie ostatecznego terminu zakończenia likwidacji, -Wskazanie czynności do wykonania do momentu zakończenia likwidacji. Informację na Sesji przedstawił Adam Trawiński Likwidator. Informacje - do pobrania (plik pdf).
 • Dotyczące Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji, a w szczególności: -Podstawa prawna funkcjonowania spółki, skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki, -Wykaz majątku spółki - nieruchomości i ruchomości, -Struktura organizacyjna spółki, struktura zatrudnienia wraz z przedstawieniem zasad rekrutacji pracowników, -Przedstawienie źródeł finansowania wraz z przedstawieniem sytuacji finansowej począwszy od momentu rozpoczęcia działalności spółki, -Przedstawienie planu działania spółki na rok 2019. Informację na Sesji przedstawił Rafał Wiatr Prezes Zarządu oraz Marek Jeziorski - Główny Księgowy Spółki. Prezentacja - do pobrania (plik pdf).
 •  Dotyczące Spółdzielni Socjalnej Średzianka, a w szczególności: -Podstawa prawna funkcjonowania spółdzielni, skład Zarządu Spółdzielni, -Struktura organizacyjna spółdzielni, -Struktura zatrudnienia spółdzielni z wyszczególnieniem wszystkich stanowisk na umowę o pracę i umowy zlecenia, -Finansowanie spółdzielni, -Majątek spółdzielni z wykazem nieruchomości i ruchomości, -Bilans spółdzielni przedstawiający działalność bieżącą z uwzględnieniem bilansów miesięcznych za 2018 rok, -Przedstawienie zadań wykonywanych przez spółdzielnie z wyszczególnieniem zadań powiatowych, -Czy obecnie są w toku sprawy sądowe ze stosunku pracy, odszkodowawcze - pozwy zbiorowe i pozwy indywidualne z podaniem ich ilości i kwot. Informacje przedstawił Adam Trawiński Prezes Spółdzielni. Informacje:
  - plik 1
  - plik 2
  - plik 3
  - plik 4
 W dyskusji na temat spółek udział wzięli: Przewodnicząca Małgorzata Fertała, radny Marcin Bednarz, radna Agnieszka Król, radny Bogusław Biernat, radny Przemysław Jankowiak, radny Piotr Kasprzak, radna Jadwiga Wieland, radny Ryszard Grześkowiak.  

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:           
 • Uchwała nr VIII/48/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019-2033.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za''.            
 • Uchwała VIII/49/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
  Uchwała została przyjęta jednogłośnie 11 głosami ,,za''.  
Kolejne dwa punkty porządku obrad, czyli ,,Interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach'' oraz ,,Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach'' ze względu na brak interpelacji złożonych przez radnych zostały wyczerpane w sposób bierny.   W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski" głos zabrali: Przewodnicząca Małgorzata Fertała, radny Marcin Bednarz, Pan Starosta, radny Ryszard Grześkowiak, radny Piotr Kasprzak.    

VIII sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 1540 zamknęła Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Małgorzata Fertała. 


baner300x250