A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu XLIV Sesji Rady Powiatu Średzkiego

Informacja z przebiegu XLIV Sesji Rady Powiatu Średzkiego

która odbyła się 28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej

29.03.2017


28 marca 2017 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Średzkiego V kadencji.
Nagranie z sesji, transmitowanej online w Internecie, dostępne jest pod adresem: https://youtu.be/t9nN7l3MeWg

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego pani Ewa Kusik, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.  

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady" Przewodnicząca poinformowała, iż w okresie między sesjami uczestniczyła:
- 24 lutego 2017 r. - na zaproszenie Szpitala Średzkiego w prezentacji tomografu komputerowego i nowo zakupionej aparatury medycznej,
- 2 marca br. - w Gali Sulisławów organizowanej przez Gazetę Średzką,
- 13 marca 2017 r. - w Nadzwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pt. „Dziś i jutro wielkopolskiego rzemiosła",
- 23 marca br. - w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych. Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę, Medalami „Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz Medalem ‘Pro Patria" i Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości nie zabrakło też średzkiego akcentu. Na wniosek Starosty Średzkiego złożony do Wojewody Wielkopolskiego, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał srebrny krzyż Zasługi panu Michałowi Kabacińskiemu, który jako honorowy dawca krwi oddał już 56 litrów tego drogocennego leku oraz panu Markowi Pieczyńskiemu, który oddał 41,65 litra krwi. Brązowe Krzyże Zasługi zostały przyznane panom: Mieczysławowi Gerszendorfowi oraz Krzysztofowi Lipieckiemu.  

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami", które radni uprzednio otrzymali w formie elektronicznej, o następującej treści:  

Decyzje Zarządu

Zarząd ustanowił Regulamin wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2017 roku". Regulamin szczegółowo określa postępowanie przy realizacji przedsięwzięcia, zasady i środki na finansowanie przedsięwzięcia oraz warunki, jakie musi spełniać wnioskodawca uprawniony do udziału w realizacji tego przedsięwzięcia. W 2017 roku całe przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków Funduszu, który zaplanował dla naszego Powiatu pomoc finansową w formie dotacji do kwoty 73.000 złotych. W roku bieżącym kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi do 95% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% ze środków udostępnionych przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ponadto z budżetu Powiatu zaplanowano kwotę 3 842,00 zł. (wymagane 5% kosztów kwalifikowanych). Wnioski mogą składać osoby fizyczne, jednostki organizacyjne Powiatu i gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Powiat Średzki będzie finansował przedsięwzięcie w wysokości 100% całkowitych kosztów danego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5.000 zł dla każdego z wnioskodawców. Wnioskodawca musi być zgłoszony w prowadzonej przez każdą z gmin ewidencji, (baza azbestowa). Wnioski będą przyjmowane od 10 kwietnia do 28 lipca 2017 roku.  
 • Zarząd Powiatu  postanowił oddać z dniem 1 marca 2017 roku w użyczenie na czas nieoznaczony pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni 59,97 m2 znajdujące się
  na parterze w budynku położonym w Środzie Wielkopolskiej, przy ulicy Żwirki i Wigury 1 na rzecz niżej wymienionych organizacji pozarządowych:
 • Wielkopolskiego Związku Inwalidów Narządów Ruchu Koło w Środzie Wielkopolskiej,
 • Towarzystwa „Pomocna dłoń RP",
 • Stowarzyszenia Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych,
 • Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń RP".
Przedmiot użyczenia musi być wykorzystywany w celu prowadzenia tam działalności statutowej przez wyżej wskazane organizacje pozarządowe.  

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska i zezwolił Gminie Środa Wielkopolska na korzystanie w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. z  jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku retencyjnym w  Środzie Wielkopolskiej.  

Przetargi
Ogłoszone na dzień 23 lutego 2017 roku rokowania na sprzedaż działki zabudowanej położonej w miejscowości Lubrze gmina Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  976/14 o powierzchni 0,2211 ha zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium będącego warunkiem uczestnictwa w rokowaniach.  

Wyznaczony na 2 marca 2017 roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  działki zabudowanej położonej w Kijewie gmina Środa Wielkopolska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 155/54 o powierzchni 0,1967 ha, zakończył się wynikiem negatywnym. Wpłynęły dwa wadia będące warunkiem uczestnictwa w przetargu, ale żadna z osób, które dokonały wpłaty nie stawiła się na przetargu. 

W związku z upływem ustawowo określonych terminów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, Zarząd Powiatu postanowił wyznaczyć termin przetargu i ustalić wadium na sprzedaż w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych, działek niezabudowanych, położonych w Kijewie gm. Środa Wielkopolska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 155/50 o powierzchni 0,1353 ha i nr 155/51 o powierzchni 0,1046 ha, 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów Cena wywoławcza Wadium Terminy przetargów
  155/50   108.240 zł + VAT*     11.000 zł   15 maja 2017 rok  
  155/51   83.680 zł + VAT*     8.500 zł   15  maja 2017 roku
* Do cen wylicytowanych w przetargach zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.  

Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż w dniu 8 maja 2017 roku.

27 marca Zarząd Powiatu Średzkiego dokonał wyboru oferty firmy Zakład Drogowo - Transportowy Sławomir Begier z Nekli na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne - Miąskowo". Wartość oferty wynosi 3.120.077,03 zł brutto, zaoferowany okres rękojmi i gwarancji:  60  miesięcy, a termin realizacji 120 dni. Przetarg nieograniczony na realizację powyższego zadania został przez Powiat ogłoszony 23 lutego 2017 r. Złożonych zostało 5 ofert, które oceniane były wg następujących kryteriów: cena 60%, rękojmia i gwarancja 30%, termin realizacji 10%. Oferta Zakład Drogowo - Transportowy Sławomir Begier z Nekli uzyskała najwyższą ilość punktów, przy czym w kryterium cena oraz rękojmia i gwarancja otrzymała maksymalną liczbę punktów.   

10 marca Powiat Średzki ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. Rozbudowa dróg powiatowych nr 3675P i 3737P w Czarnotkach, gmina Zaniemyśl. Termin składania ofert został wyznaczony na 31 marca 2017 r. na godz. 13.00.    

Inwestycje i remonty na drogach powiatowych

Roboty wykonane na drogach od 01.03.2017 r. do 20.03.2017 r.:
1. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu „masy na zimno" na drodze nr 3739P Nowe Miasto - Wolica Kozia, 3662P Chłapowo - Dzierżnica, 3734P Pigłowice - Garby, 3771P Zdziechowice - Gablin, 3667P Winna Góra - Miłosław, 3743P Kruczynek - Kruczyn, 3675P Czarnotki - Borowo, 3733P Szlachcin - Chocicza, 3675P Zaniemyśl - Czarnotki, 2411P Zielniki - Pławce, 3769P Babin - Dębicz, 3674P Słupia Wielka - Annopole, 2410P Środa Wlkp. - Bieganowo.
2. Objazd dróg pod względem oznakowania pionowego - wszystkie gminy Powiatu.
3. Wycinka drzew przy drodze nr 3742P w m. Aleksandrów.
4. Wycinka krzewów, odrostów w pasie drogowym dróg powiatowych nr 3663P Rusibórz - Kopaszyce, 3665P Orzeszkowo - gr. Powiatu.
5.Mielenie gałęzi rębakiem przy drodze nr 3742P Szypłów - do gr. Powiatu, 3678P Klęka - Wolica Nowa, 3721P Środa Wlkp. - Jarosławiec, 3671P Kijewo - Nadziejewo. 

Oświata, kultura i Sprawy Obywatelskie

 Oświata
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej informuje
o realizacji następujących przedsięwzięć:
 • 21 lutego br. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS Młodzieży Ponadgimnazjalnej w piłce siatkowej dziewcząt. W turnieju wzięło udział 7 zespołów. Rozgrywki przeprowadzono poprzez losowanie w dwóch grupach i zagrano systemem "każdy z  każdym". Nasze dziewczęta wywalczyły brąz pokonując gospodarzy wynikiem 2:1.
 • 22 lutego br. w hali LO i hali ZSR odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS Młodzieży Ponadgimnazjalnej w piłce koszykowej chłopców. Licealiści zajęli II miejsce.
 • 21 lutego br. grupa uczniów liceum wzięła udział w wykładzie na Wydziale Prawa
  i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W auli Radwańskiego Collegium Iuridicum Novum uczniowie wysłuchali wykładu Zakupy przez Internet, czyli na co powinien zwrócić uwagę rozważny kupujący, przygotowanego przez dr. Mariusza Zelka i studentów z Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus iuris".
 • 21 - 22 lutego br. odbyło się głosowanie nauczycieli w sprawie planowanego strajku ZNP. Wyniki: 35 uprawnionych do głosowania, 20 głosujących, ważnych głosów 19, 6 głosów za strajkiem. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja stwierdziła, że głosowanie było ważne, a z jego rezultatu wynika, że akcji strajkowej w szkole nie będzie.
 • Uczennica klasy 2b, zajęła I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie "Polacy i Niemcy w Europie" zorganizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasza uczennica została doceniona jako autorka eseju "Czesław Miłosz jako pisarz europejski. Słów kilka o widmie granicy w poetyckich wizjach sennych" będącego analizą porównawczą wierszy Czesława Miłosza i Ernsta Wiecherta. 24 lutego wzięła udział w uroczystej gali wręczenia nagród, która miała miejsce w Salonie Mickiewicza w Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jury pod przewodnictwem dr hab. Marka Rajcha wraz z przedstawicielem fundatora nagród - firmy McKinsey&Company przyznało dyplomy  laureatom konkursu. Wszyscy zebrani mogli również wysłuchać wykładu prof. dr hab. Romana Dziergwy.
 • 1 marca w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwca 1956 odbyła się I  Ogólnoszkolna Konferencja Nowoczesny Patriotyzm. Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich reprezentowała uczennica klasy 1a. Wygłosiła referat "Przejawy nowoczesnego patriotyzmu wśród ludzi młodych". Konferencja, w której uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych była miejscem wymiany ciekawych poglądów na temat patriotyzmu wśród młodych ludzi. Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się ze zbiorami Muzeum Powstania Poznańskiego.
 • Debaty oxfordzkie: 17 II 2017 - V Turniej Zrozumieć Historię - młodzież debatowała
  w turnieju w zorganizowanym przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Fundację G5. 19 III 2017 - Mistrzostwa Polskich Debat Oxfordzkich zorganizowane przez Wydział nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz Fundację G5. Debatowano 4 tezy: 1.Muzyka powinna być nauczana jako przedmiot obowiązkowy również w szkole średniej, 2.Remedium na problemy UE jest jej federalizacja, 3.Izolacjonistyczna polityka Szwajcarii doprowadzi do jej upadku, 4.5% próg wyborczy dla komitetów wyborczych partii politycznych powinien zostać obniżony.
 • 21 marca 2017 - Pierwszy dzień wiosny - Plebiscyt na X najlepszych sportowców LO. Szukanie wiosny, grill nad jeziorem średzkim.
 • 22 marca br. odbyło się spotkanie klasy IIIB i IIIC z absolwentką 2007, podróżniczką, doktorantką Justyną Bucikiewicz.
Sport
W dniach 24 i 27 lutego br. w Pięczkowie odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w koszykówce.
24 lutego zwyciężyła SP w Pięczkowie, natomiast 27 lutego SP w Słupi Wielkiej.  

W dniach od 28 lutego do 1 marca w Nowym Mieście nad Wartą rozegrano Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w koszykówce. Zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zwyciężyło Gimnazjum w Pięczkowie. Drużyny z tej szkoły będą reprezentowały Powiat Średzki na zawodach rejonowych.  

1 marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.  

2 marca na hali lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. odbyły się „Halowe Czwartki LA".  

3 marca w Zaniemyślu odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców dla szkół gimnazjalnych. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Krzykos, drugie Zaniemyśla, a trzecie Nowego Miasta.  

370 zawodników wzięło udział w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup, który odbył się 4 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej. Turniej został zorganizowany m.in. przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego.  

W dniach 8 i 9 marca odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych. Dziewczęta z LO w Środzie Wlkp. oraz chłopcy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Środzie Wlkp. pojechali na Mistrzostwa Rejonu do Jarocina.  

14 marca br. w Gimnazjum nr 1 w Środzie Wlkp. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych.  

W dniu 16.03.2017r. odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży LZS w Pływaniu  w Chodzieży. Reprezentanci Środy Wielkopolskiej zajęli odpowiednio miejsca: 
 • trzecie miejsce w kategorii dziewcząt grupy A na 25 m stylem dowolnym,
 • drugie miejsce w kategorii dziewcząt grupy B na 50 m stylem dowolnym,
 • pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt grupy C na 50 m stylem dowolnym,
 • trzecie miejsce w kategorii chłopców grupy C na 100 m stylem dowolnym,
 • trzecie miejsce w kategorii chłopców grupy D na 100 m stylem dowolnym,
 • trzecie miejsce w kategorii dziewcząt grupy A na 25 m stylem klasycznym,
 • pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt grupy B na 50 m stylem klasycznym,
 • drugie miejsce w kategorii dziewcząt grupy B na 50 m stylem klasycznym,
 • pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt grupy C na 50 m stylem klasycznym,
 • pierwsze miejsce w kategorii chłopców grupy C na 50 m  stylem klasycznym,
 • trzecie miejsce w kategorii dziewcząt grupy A na 25 m stylem grzbietowym,
 • drugie miejsce w kategorii dziewcząt grupy B na 50 m stylem grzbietowym,
 • pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt grupy C na 50 m stylem grzbietowym,
 • trzecie miejsce w kategorii dziewcząt grupy C na 50 m stylem grzbietowym,
 • pierwsze miejsce w kategorii chłopców grupy C na 50 m stylem grzbietowym.
W sztafetach mieszanych 4x50 m reprezentacja Środy Wlkp. zajęła drugie miejsce w grupie B i pierwsze miejsce w  grupie C. W klasyfikacji szkół podstawowych reprezentacja Środy Wlkp. uplasowała się na drugim miejscu. W klasyfikacji szkół gimnazjalnych reprezentacja Środy Wlkp. uplasowała się na pierwszym miejscu. W klasyfikacji generalnej reprezentacja Środy Wlkp. uplasowała się na pierwszym miejscu. 

Ponadto Starosta Średzki podjął decyzje o przyznaniu stypendium sportowego dla 1 osoby  na okres od marca 2017 r. do lutego 2018 r. na łączną kwotę:  4 392,00 zł.  
Sprawy społeczne
 
Zarząd Powiatu Średzkiego na posiedzeniu  w dniu 20 lutego br., po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa i przyznał dotację organizacjom pozarządowym na 2017 r.
 
I. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Brodowianki „Muzyka łączy pokolenia" impreza integracyjna mieszkańców sołectwa Brodowo 1.000 zł.

II. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Średzkie Towarzystwo Kulturalne Przegląd filmów krótkometrażowych 2.400 zł.  

III. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy
w Środzie Wielkopolskiej
Impreza kulturalna integracyjna „Dzień Inwalidy w powiecie średzkim" 1.500 zł.
 
IV. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Ochotnicza Straż Pożarna
w Dominowie
Jak Mikołajek został strażakiem 2.000 zł.
   
V. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Stowarzyszenie Rodzin Powstańców Wielkopolskich Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich na cmentarzach Powiatu Średzkiego 5.000 zł
   
VI. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638)
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich Propagowanie wiedzy na temat cukrzycy, organizowanie badań przesiewowych w kierunku wykrywania cukrzycy, integracja środowiska osób chorych na cukrzycę 4.000 zł
 
VII. Turystyka i krajoznawstwo
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Etyliniarze Motocykliści Ziemi Średzkiej I Motocyklowy Rajd Turystyczno-Patriotyczny dla uczestników w wieku +50 - „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród - śladami stolic Polski: Poznań - Gniezno - Płock - Warszawa - Kraków" 4.100 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana" Kolej na Wyspę 140.400zł.
   
VIII. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych środków publicznych
1. Wiejskie Towarzystwo Tenisowe w Solcu Renowacja kortów tenisowych w Solcu 4.500 zł.
2. Klub Sportowy Polonia Środa Wielkopolska Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez organizowanie, szkolenie i propagowanie wśród mieszkańców powiatu średzkiego aktywnych form kultury fizycznej -
w dziedzinie piłki nożnej
147.500 zł.

21 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę w sprawie rozpatrzenia i  przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu sportu na terenie powiatu średzkiego. Przyznano dotację na zadania związane z rozwojem sportu w 2017 r. dla Ludowego Klubu Sportowego „ORKAN JAROSŁAWIEC  w kwocie 3 500,00 zł.

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej i Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zorganizowali badania mammograficzne dla kobiet z terenu powiatu średzkiego. Z badań w mammobusie skorzystało 38 pań, w tym dla 11 pań było to badanie częściowo płatne na podstawie umowy z dnia 18.01.2017 r. zawartej przez Powiat Średzki z OPiEN w Poznaniu.    

Zarządzanie kryzysowe
W dniach od 14 do 30 marca 2017 r. na terenie Powiatu Średzkiego prowadzona jest kwalifikacja wojskowa. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej mieści się w Ośrodku Kultury w Środzie Wielkopolskiej przy ul. 20 Października 30. Do kwalifikacji wojskowej wezwano 334 osoby. Do dnia dzisiejszego nie zanotowano żadnych zakłóceń w przebiegu kwalifikacji. Stawiennictwo osób również nie budzi zastrzeżeń.  

22 marca br. w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym omówiona została realizacja zadań określonych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i  Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego za 2016 rok. Komendant Powiatowy Policji przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu średzkiego w 2016 roku. Komisja w oparciu o przedstawioną informację dokonała oceny funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej w 2016 roku. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Średzkim nie budzi zastrzeżeń. Funkcjonowanie komendy zostało ocenione, jako właściwe. Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie Średzkim za 2016 rok. Na podstawie złożonej informacji, członkowie Komisji uznali, że stan zagrożenia pożarowego oraz innymi zdarzeniami nie budzi w naszym powiecie obaw, a Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej funkcjonowała prawidłowo. Ocena realizacji Programu oraz informacje Komendantów zostały przesłane Radnym Powiatu Średzkiego w oddzielnych plikach. 

Promocja Powiatu

Starostwo Powiatowe poprzez przekazanie materiałów promocyjnych lub ufundowanie upominków wsparło organizację następujących imprez:
 1. II Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych
Ponad 400 biegaczy zgłosiło się na II Bieg Pamięci Żołnierzy Niezłomnych pod honorowym patronatem Starosty Średzkiego Marcina Bednarza. Zawody odbyły się 5 marca br. nad średzkim jeziorem. W biegu głównym zwyciężył Dawid Cieślak.
 1. Dragon Cup 2017
370 zawodników wzięło udział w XXIII Ogólnopolskim Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup, który odbył się 4 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej.
 1. Turniej hokeja dla dzieci z okazji 8 urodzin UKH Iuventa
Turniej odbył się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej w dniach 18-19 marca br. W zawodach wzięło udział 20 drużyn z kraju i zagranicy.
 1. Dzień Sołtysa w Czarnym Piątkowie
Sołtysi z gminy Środa Wielkopolska spotkali się podczas ich święta 11 marca w Czarnym Piątkowie.
W imprezie uczestniczył Starosta Marcin Bednarz.
 1. Turniej Wiedzy Pożarniczej " MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM"
W piątek 17 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej odbyły się eliminacje powiatowe do XL Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM".  Upominki i dyplomy laureatom wręczał Wicestarosta Piotr Kasprzak.
 1. 20-lecie działalności artystycznej Kapeli Średzioki
Średzka Kapela „Średzioki" wspólnie z przyjaciółmi i sympatykami świętowała 20-lecie działalności artystycznej. W minioną sobotę, 18 marca, punktualnie o godzinie 18 rozpoczął się 2-godzinny benefis grupy. W imprezie zorganizowanej w Ośrodku Kultury uczestniczył m.in. Starosta Średzki Marcin Bednarz. Koncert był transmitowany na żywo poprzez stronę internetową Powiatu oraz profil na facebooku.
 1. PomaGosie - Bieg dla tych co nie mogą
Około 390 uczestników zgłosiło się na charytatywny bieg Fundacji PomaGosie, który odbył się
19 marca br. nad Jeziorem Średzkim. Na rehabilitację podopiecznych Fundacji udało się zebrać około 5000,00 zł. Relację z biegu można było oglądać on-line na stronie internetowej Powiatu oraz profilu na facebooku.
 1. Plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Liceum Ogólnokształcącego
21 marca br. odbyła się uroczysta gala podsumowująca wyniki 22 edycji plebiscytu na 10 najlepszych sportowców LO. Listy gratulacyjne oraz upominki wręczył laureatom Wicestarosta Piotr Kasprzak.  

Kontrole w Starostwie
1 marca do Starostwa wpłynęło wystąpienie pokontrolne z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej, obejmującej budżet uchwalony przez Radę Powiatu na 2015 rok, a w miarę potrzeb także inne lata na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Kontrola została przeprowadzona przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w okresie od 22 września do 29 grudnia 2016r. W wystąpieniu stwierdzono drobne nieprawidłowości i uchybienia, co do których podjęte zostaną działania w  celu wyeliminowania ich wystąpienia w przyszłości.  

W dniach 7 i 8 marca w Starostwie Powiatowym została przeprowadzona kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrolę przeprowadził starszy archiwista Archiwum Państwowego w Poznaniu.    

Nabory na wolne stanowiska pracy

2 marca 2017 r. został ogłoszony nabór na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych.  Kandydaci mogli składać swoje oferty do 14 marca 2017 r. W odpowiedzi na ogłoszenie na ww. stanowisko swoją ofertę pracy złożyło czterech kandydatów, z czego wszyscy kandydaci spełnili wymagania formalnie. Jedna kandydatka zrezygnowała z udziału w dalszym etapie naboru. Komisja rekrutacyjna przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Wyniki postępowania zostały przedstawione Panu Staroście. W związku  z  tym, że kandydaci nie spełniali oczekiwań pracodawcy zdecydowałem, że nie zostanie zatrudniona żadna osoba.    

Bieżąca działalność Szpitala Średzkiego

1) Od 1 marca 2017 roku rozpoczął się remont obszaru zabiegowego SOR oraz gabinetu zabiegowego POZ, ponadto gabinety zostaną wyposażone w nowy sprzęt i meble.
2) 22 marca 2017 roku została podpisana umowa z wykonawcą JG BUD  Jan Grzybowski na wymianę pokrycia dachowego wraz z remontem pomieszczeń poddasza.
3) Rozpoczęto remont pomieszczeń w szpitalu, które będą przeznaczone do użytku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - otwarcie stacjonarnego punktu nastąpi 11 kwietnia 2017r.,
4) Szpital w miesiącu marcu 2017 roku zakupił:
 • analizator parametrów krytycznych na Oddział Noworodkowy i Oddział Anestezjologii
  i Intensywnej Terapii,
 • lampę do fototerapii na Oddział Noworodkowy,
 • holtery ciśnieniowe, rejestratory holter EKG i system do holterów na Oddział Wewnętrzny - pracownia EKG.

Bezrobocie w Powiecie

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż stopa bezrobocia wg. GUS na koniec stycznia 2017r. wynosi, dla:
 • kraju 8,6%
 • województwa wielkopolskiego 5,2%
 • powiatu średzkiego 9,9%.
Na koniec lutego 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 2179 osób i zmniejszyła się o 136 osób w stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP na koniec stycznia 2017 r. Ponadto informuje, że: 1) Od 1 marca 2017 r.  staże rozpoczęły 82 osoby bezrobotne. 2) Od 1 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło 30 wniosków: 
 • 19 rozpatrzono pozytywnie
 • 4 rozpatrzono negatywnie
 • 7 nie rozpatrzono
 • podpisano 4 umowy przejściowe z 2016 r.
 3) Od 6 marca 2017 r. do 22 marca 2017 r. do PUP o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożono 12 wniosków:
 • 12 oczekuje na rozpatrzenie
4) Rozpoczęły i zakończyły się następujące szkolenia indywidualne:
 • zakończyło się szkolenie „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej" dla 1 osoby bezrobotnej, ilość godzin 140, trwające od 30.01.2017 r. do 24.02.2017 r.
 • rozpoczęło się szkolenie „Operator koparko - ładowarki" dla 1 osoby bezrobotnej, ilość  godzin 176, trwające od 27.02.2017 do 25.03.2017 r.
6) Zorganizowano następującą giełdę pracy:
 • 6 marzec 2017 r. dla DINO Polska Sp. z o.o. - miejsce pracy Dominowo, na stanowisko sprzedawca, 12 wolnych miejsc pracy, skierowano 21 osób, 3 osoby w trakcie dalszej rekrutacji.

W kolejnym punkcie porządku obrad Rada rozpatrzyła:
 • informację Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Średzkim - do pobrania (plik pdf),
 • informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony pożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Średzkiego - do pobrania (plik pdf),
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla powiatu średzkiego - do pobrania (plik pdf).

W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:  
 • Nr XLIV/292/2017 - w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. na terenie powiatu średzkiego.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/293/2017 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/294/2017 - w sprawie ustanowienia „Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży",
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za". 
 • Nr XLIV/295/2017 - w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/296/2017 - w sprawie okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/297/2017 - w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  roku 2017,            
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/298/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na wykonanie zadań inwestycyjnych,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/299/2017 - zmieniającą uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Powiatu Średzkiego,
  Uchwała została podjęta 8 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym się".
 • Nr XLIV/300/2017 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Nowe Miasto nad Wartą,            
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/301/2017 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Miasta i Gminy Kórnik z przeznaczeniem na budowę ul. Krauthofera w Kórniku - Bninie,
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 9 głosami „za".
 • Nr XLIV/302/2017 - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2030,
  Uchwała została podjęta 8 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym się".
 • Nr XLIV/303/2017 - zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok,
  Uchwała została podjęta 9 głosami „za" przy 1 głosie „wstrzymującym się" ( zmieniła się liczba radnych uczestniczących w sesji).     

W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski" nikt nie zabrał głosu.   Wobec zrealizowania porządku obrad, XLIV sesja Rady Powiatu Średzkiego zakończyła się o godz. 13.20.     


baner300x250