A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Informacja z przebiegu XVI sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji,

Informacja z przebiegu XVI sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji,

która odbyła się 24 października 2019 roku o godz. 8.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej

25.10.2019


24 października 2019 roku o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

 Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego - Pani Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

W punkcie obrad ,,Informacje Przewodniczącego Rady'' Przewodnicząca poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym uczestniczyła w wielu wydarzeniach w tym między innymi:  
 • 2 i 3 października w XVII Samorządowym Forum Kapitałów i Finansów, które organizowane było przez wydawnictwo Municipium S.A. oraz miasto Katowice.  
 • 3 października odbyła się Konferencja Samorządowa pod patronatem Burmistrz Środy Wielkopolskiej pn. Perspektywy rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Środa Wielkopolska.  
 • 5 i 6 października w Browarze Gzub. W tych dniach odbyło się zwiedzanie Browaru oraz pierwsze Dożynki Chmielowe.  
 • od 5 do 7 października reprezentowała Radę Powiatu Średzkiego podczas imprez i uroczystości przygotowanych na okoliczność obchodów 100-lecia Powstania działalności Klubu Sportowego Polonia: w odsłonięciu okolicznościowego muralu przy ul. Sportowej, odsłonięciu tablicy pamiątkowej upamiętniającej działaczy, trenerów i zawodników Klubu oraz w uroczystej Akademii.    
 • 15 października wraz z Starostą Ernestem Iwańczukiem, w okolicznościowym spotkaniu z okazji światowego Dnia Seniora zorganizowanym przez Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Środzie Wielkopolskiej.  
 • 17 października wraz z Wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską - Zabłocką, w uroczystej inauguracji Szkoły Cukrzycy i V edycji Średzkiej Szkoły Zdrowia organizowanej przez Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich, Poradnie Diabetologiczną i Ośrodek Kultury.  
 • 18 października wraz z Starostą Ernestem Iwańczukiem oraz Wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską - Zabłocką w konferencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy.  
 • 20 października wraz z Wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską - Zabłocką oraz Członkiem Zarządu Agnieszką Król w I Regionalnym Festiwalu Kapusty Krzykosy 2019. W tym samym dniu Powiat Średzki reprezentowany był podczas uroczystości 80 rocznicy rozstrzelania mieszkańców Ziemi Średzkiej pod sądem na Starym Rynku w Środzie Wielkopolskiej.      

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami'', które radni otrzymali w formie elektronicznej. Treść sprawozdania - do pobrania

Kolejny punkt porządku obrad stanowiła Informacja Starosty Średzkiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie złożonych w 2018 roku oświadczeń majątkowych.

Następnie Radni rozpatrzyli informację o funkcjonowaniu Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego RODAK - zasady funkcjonowania, realizowane programy, finansowanie, przygotowaną przez Panią Izabelę Jóźwiak - Śliwińską, , która odpowiadała również na pytania radnych w tym temacie. Treść informacji - do pobrania + uzupełnienie

W dalszej części posiedzenia radni przyjęli następujące uchwały:            
 • Uchwała XVI/108/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Średzkiego.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 17 głosami ,,za''.              
 • Uchwała XVI/109/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 16 głosami ,,za''.              
 • Uchwała XVI/110/2019 w sprawie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania. Uchwała została podjęta 12 głosami ,,za'' przy 2 głosach ,,przeciw ‘' i 2 głosach ,,wstrzymujących się''.              
 • Uchwała XVI/111/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na rzecz Spółki Powiatowe Centrum Inwestycji Sp. z o. o. w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony Stadionu lekkoatletycznego im. Miłosza Józefa Szczepańskiego, znajdującego się przy ul. Kórnickiej w Środzie Wielkopolskiej, na działce oznaczonej nr 750/23, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
  Uchwała została podjęta 16 głodami ,,za'' przy 1 głosie ,,wstrzymującym się''.              
 • Uchwała XVI/112/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033.
  Uchwała została podjęta 14 głosami ,,za'' przy 3 głosach ,,wstrzymujących się''.            
 • Uchwała XVI/113/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
  Uchwała została podjęta 15 głosami ,,za'' przy 2 głosach ,,wstrzymujących się''.              
 • Uchwała XVI/114/2019 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego przeprowadzenia kontroli problemowej.
  Uchwała została podjęta 16 głosami ,,za'' przy 1 głosie ,,nieobecnym''.  

Szczegółowa informacje dot. wyników głosowania - do pobrania 

Następnie głos zabrali Radny Piotr Kasprzak, Radny Marcin Bednarz, Radny Stefan Kominek, Starosta Ernest Iwańczuk  

XVI sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 929 zamknęła Przewodnicząca Rady Powiatu - Pani Małgorzata Fertała.


baner300x250