A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Nowelizacja ustawy o odpadach z lipca 2018 roku

Nowelizacja ustawy o odpadach z lipca 2018 roku

nakłada obowiązek na przedsiębiorców posiadających zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów dostosowania wymaganych pozwoleń do obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy mają czas do 5 września br.

05.06.2019

Nowelizacja ustawy przede wszystkim wprowadza większą kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami oraz nadzór nad firmami zajmującymi się ich odbiorem.

Każdy przedsiębiorca posiadający decyzję uprawniającą do zbierania i przetwarzanie odpadów jest zobowiązany wystąpić do starosty lub marszałka województwa o dostosowanie pozwoleń do obowiązujących przepisów. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 5 WRZEŚNIA 2019 ROKU.

Do kogo złożyć dokumenty:
  • przedsiębiorca zbierający odpady w ilości powyżej 3 tys. ton rocznie składa wniosek do marszałka województwa,
  • przedsiębiorca zbierający odpady w ilości do 3 tys. ton rocznie składa wniosek do starosty.
Przedsiębiorcy, którzy nie złożą kompletnego wniosku do odpowiedniego organu tracą uprawnienia do zbierania lub przetwarzania odpadów. W tym wypadku starosta jest zobowiązany do wygaszenia decyzji uprawniającej do zbierania i przetwarzania odpadów.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdziecie Państwo:
  • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów i wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów TUTAJ
  • przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów TUTAJ.

Najistotniejsze zapisy dla firm zbierających i przetwarzających odpady:

  • obowiązkowa kaucja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Ma ona stanowić dla samorządów zabezpieczenie finansowe w razie ogłoszenia upadku firmy lub porzucenia wysypiska, zapewniając im wsparcie materialne w unieszkodliwieniu odpadów,- wprowadzenie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów ułatwiającego nadzór nad gromadzonymi zanieczyszczeniami,
  • rozszerzenie nadzoru straży pożarnej w zakresie pozyskiwania informacji o istniejących miejscach składowania i magazynowania odpadów,
  • prawo do wstrzymania pozwolenia na działalność, gdy osoba gospodarująca odpadami zostanie kolejny raz obciążona finansową karą administracyjną za naruszenia polegające na gospodarowaniu odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem,- znaczące zaostrzenie kar za łamanie przepisów. Nowelizacja podnosi dolną granicę kary do 10 000 zł, określa maksymalną karę na 1 000 000 zł za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz kary administracyjne o wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem,
  • obowiązek posiadania tytułu prawnego w formie aktu notarialnego ( prawo własności, użytkowanie wieczyste, użytkownik lub dzierżawca) do nieruchomości, na terenie której firma zbiera odpady niebezpieczne lub dokonuje odzysku odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbiera lub przetwarza odpady komunalne, zbiera lub przetwarzania odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych,- rozszerzenie uprawnień i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska, wśród których szczególnie warto wymienić możliwość prowadzenia tzw. kontroli interwencyjnych i brak wymogu obecności przedsiębiorcy lub jego przedstawiciela podczas takiej wizyty. Zgodnie z nowelą kontrolerzy mogą wejść na teren firmy przez całą dobę, przeprowadzać czynności kontrolne używając dronów, a nawet wstrzymać działanie zakładu, jeśli wykryją działalność stwarzającą zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi albo naruszenie warunków korzystania ze środowiska.
opr. Paulina Piątek

baner300x250