A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku”.

„Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku”.

Od 1 kwietnia do 5 lipca 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji zadania.

25.03.2019

Zadanie „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2019 roku" jest realizowane w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010-2032" i polega na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów o materiały izolacyjne zawierające azbest oraz materiały budowlane zawierające azbest, powstałych przy likwidacji lub wymianie pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu średzkiego.

Wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji programu mogą składać: osoby fizyczne, jednostki organizacyjne powiatu i gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe, parafie, których nieruchomości położone są na terenie powiatu średzkiego i którzy złożą wniosek do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
Finansowaniu podlegają koszty związane z:
 • usuwaniem (demontażem) elementów obiektów budowlanych zawierających azbest,
 • zabezpieczeniem folią,
 • przygotowaniem do transportu i załadunkiem,
 • transportem i przekazaniem odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
W uzasadnionych przypadkach, finansowaniu będą podlegały koszty związane tylko z transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

Wnioski będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej aż do wyczerpania się środków finansowych. Termin przyjmowania wniosków: od dnia 1 kwietnia do dnia 5 lipca 2019 roku.
Koszty poniesione przez Powiat nie mogą przekroczyć 4.000,00 zł dla jednego Wnioskodawcy.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia pochodzą z budżetu powiatu oraz budżetów gmin wchodzących w skład Powiatu Średzkiego. Środki z budżetu powiatu wynoszą 47.000,00 zł brutto.
Środki zadeklarowane przez Gminy wynoszą odpowiednio:
 • Dominowo - 6.000,00 zł
 • Krzykosy - 11.000,00 zł
 • Nowe Miasto - 10.000,00 zł
 • Środa Wielkopolska - 10.000,00 zł
 • Zaniemyśl - 10.000,00 zł
Uwzględniając wysokość środków z budżetu powiatu i gmin, limit środków w 2019 roku do wykorzystania na finansowanie realizacji przedsięwzięcia dla poszczególnych gmin w złotych wynosi:
 • Dominowo - 12.000,00 zł
 • Krzykosy - 22.000,00 zł
 • Nowe Miasto - 20.000,00 zł
 • Środa Wielkopolska - 20.000,00 zł
 • Zaniemyśl - 20.000,00 zł
Treść uchwały Zarządu Powiatu Średzkiego wraz ze wszystkimi załącznikami (regulamin, wzór wniosku, oświadczenie) można znaleźć TUTAJ.

opr. Paulina Piątekbaner300x250