A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r. -

Oferta Organizacji Pozarządowej z Pominięciem Procedury Konkursu w 2018 r. -

na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa

12.09.2018


Informujemy, że Zarząd Powiatu Średzkiego na posiedzeniu w dniu 12 września 2018 r. po zapoznaniu się z ofertą złożoną przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło Środa Wielkopolska z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury 1, w ramach trybu małych zleceń - na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zmianami) uznając celowość realizacji złożonej oferty postanowił zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację nw. zadania publicznego. 

Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość wnioskowanych środków publicznych
1. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Koło
Środa Wielkopolska
Stąd nasz Ród 9.250 zł.
 

Powyższa oferta została zamieszczona w dniu 12 września 2018 roku na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, w serwisie informacyjnym Starostwa na stronie www.powiatsredzki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ww. oferty może zgłaszać uwagi do niej na adres: oks@powiatsredzki.pl tel. (61) 286-62-27 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.

baner300x250