A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Oferty organizacji pozarządowych z pominięciem procedury konkursu w 2017 r.

Oferty organizacji pozarządowych z pominięciem procedury konkursu w 2017 r.

19.04.2017


    Informujemy, że Zarząd Powiatu Średzkiego
na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br. po zapoznaniu się z 13 ofertami złożonymi przez organizacje pozarządowe w ramach trybu małych zleceń  - na realizację w 2017 r. zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638), turystyki i krajoznawstwa, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz.1817 ze zmianami) uznając celowość realizacji złożonych ofert postanowił zlecić organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację nw. zadań publicznych. 

I.  Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.


Lp. Nazwa
oferenta
Nazwa
zadania publicznego
Wysokość wnioskowanych środków publicznych
1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Brodowianki Festyn „Dzień Dziecka" w Brodowie 2.000 zł
2. Stowarzyszenie Rodziców
i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-XXI"
Wzrost samooceny uczniów szkół wiejskich powiatu średzkiego - „Z piratami dookoła Świata" 10.000 zł.
 

II. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 
Lp. Nazwa
oferenta
Nazwa
zadania publicznego
Wysokość wnioskowanych środków publicznych
1. Średzkie Towarzystwo Kulturalne Miejsca, wydarzenia i ludzie małej i większej ojczyzny  
1.500 zł.
2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wielkopolska   „Łączy nas historia i krzyż" 2.449 zł.
3. Stowarzyszenie Wielkopolscy Przyjaciele Francji Promocja ziemi średzkiej na jubileuszowych 50 targach Foire aux Fromage w La Capelle „Wielkopolski stół u francuskiej Polonii"   5.000 zł.


III. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638) 

Lp. Nazwa
oferenta
Nazwa
zadania publicznego
Wysokość wnioskowanych środków publicznych
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Mieszkańców Gminy Dominowo „BONA FIDES" Piknik pn. „Zdrowym Być"  
4.000 zł.
2.       Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Brodowianki „Jestem kobietą - dbam o zdrowie swoje
i rodziny" - cykl spotkań o tematyce profilaktyki zdrowotnej dla kobiet sołectwa Brodowo
2.590 zł.  
3. Fundacja Pomocy Dzieciom „PomaGosie"
im. Małgosi Staszak  
Zdrowe odżywianie i pierwsza pomoc
dla dzieci i młodzieży
4.000 zł.

IV. Turystyka i krajoznawstwo 

Lp. Nazwa
oferenta
Nazwa
zadania publicznego
Wysokość wnioskowanych środków publicznych
1. Średzkie Towarzystwo Kulturalne Wyprawa na Białoruś w poszukiwaniu średzkich śladów  
10.000 zł.
2.       Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu - Koło Środa Wielkopolska „Na tropie Pomorza Zachodniego"   10.000 zł.
3. Stowarzyszenie Klub Szalonego Podróżnika   IV Festiwal Podróżniczy Klubu Szalonego Podróżnik 2.850 zł.
4. Towarzystwo Średzkich Amazonek Poznajemy piękno naszej ojczyzny - wycieczka do Torunia i Ciechocinka   5.000 zł.
5. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wiek   Zwiedzamy najpiękniejsze, najciekawsze miasta Polski ... Toruń, Ciechocinek 10.000 zł.

Powyższe oferty zostały zamieszczone w dniu 19 kwietnia 2017 roku na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, w serwisie informacyjnym Starostwa na stronie www.powiatsredzki.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ww. ofert może zgłaszać uwagi dotyczące ofert na adres: oks@powiatsredzki.pl, tel. (61) 286-62-27 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska.
baner300x250