A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy,

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy,

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7.

10.10.2018

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza:

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w miejscowości Lubrze gm. Krzykosy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 976/14 o powierzchni 0,2211 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00033265/7. 

Cena wywoławcza     260.000 zł (zwolnienie z podatku VAT)
Wadium                          26.000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 1100 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5. Wadium winno znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż w dniu 16 listopada 2018 r.

Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy zatwierdzonym uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy Krzykosy z dnia 22.02.2007 r. i przeznaczona jest jako: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług „PU". Działka położona jest na obszarze ochrony archeologicznej. Na działce nie ciążą żadne obciążenia ani nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności zabudowanej działki nr 976/14 zgodnie z uchwałą Rady Powiaty Średzkiego uchwałą Nr XXII/142/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 116 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 lub telefonicznie pod nr  61 286 62 36.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatsredzki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Ogłoszenia o przetargach" oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 (parter).                                                                 

baner300x250