A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Przerwa w dyżurach Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Przerwa w dyżurach Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Pani Daria Bielecka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie będzie pełniła dyżurów od 8 do 19 kwietnia br. Na kolejny dyżur zapraszamy we wtorek 23 kwietnia br.

01.04.2019

Przypominamy, że Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Środzie Wlkp. - Daria Bielecka - pełni dyżury w biurze przy ulicy Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej (parter), tel. 61 285 29 51:
  • w poniedziałki od godz. 14:00 do 18.00
  • we wtorki od godz. 14:00 do 18.00
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, obowiązany jest udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

opr. Paulina Piątek
baner300x250