A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Środa Wielkopolska - drugie najbogatsze miasto powiatowe Wielkopolski

Środa Wielkopolska - drugie najbogatsze miasto powiatowe Wielkopolski

Polska Akademia Nauk opublikowała raport, z którego wynika, że połowie średnich miast w Polsce grozi marginalizacja i zjawiska kryzysowe. Wśród zagrożonych znalazły się m.in. Koło, Konin, Gniezno i Pleszew. Drugi raport to najnowsza edycja rankingu zamożności miast prowadzonego przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Według nich Środa Wielkopolska jest drugim najbogatszym miastem powiatowym w Wielkopolsce i mieści się w 20-tce najbogatszych tego typu miast w kraju.

13.09.2017


  Dobre miejsce do życia
 - Komfort i bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych są priorytetem w programie rozwoju Środy Wielkopolskiej. To także inwestycje, które napędzają rozwój gospodarczy całego regionu. W ubiegłym roku tylko w samej gminie na działania z dziedziny transportu i łączności miasto wydało ponad 6,9 mln zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca naszej gminy wyniosło 216,8 zł - mówi Burmistrz Wojciech Ziętkowski.
Było to więcej niż wydały gminy Śrem, Pleszew i Rawicz - odpowiednio: 6,2 mln zł (ok. 148,5 zł na 1 mieszkańca), 6,2 mln zł (ok. 206,2 zł na 1 mieszkańca) i 5,9 mln zł (ok. 195,1 zł na 1 mieszkańca).
W planach samorządu jest budowa wschodniej obwodnicy Środy Wielkopolskiej, która połączy drogę wojewódzką nr 432 z drogą krajową nr 11 oraz odciąży ruch pojazdów na trasie Śrem-Września z terenów miejskich, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Nowa droga będzie również ważna dla rozwoju gospodarczego najbliższej okolicy. W okolicach DK11 powiat średzki dysponuje ponad 30 hektarami terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nowa obwodnica będzie oznaczać lepszą dostępność do obszarów inwestycyjnych i pozwoli na aktywizację tych terenów - podkreśla Starosta Marcin Bednarz.
Czynnikiem zwiększającym komfort życia jest funkcjonująca od 2015 roku bezpłatna komunikacja miejska. Do końca 2016 roku funkcjonowało 18 linii łączących 48 miejscowości w granicach powiatu średzkiego. W tym roku sieć autobusowa została rozszerzona o dodatkowe 2 linie na trasie Środa Wielkopolska - Zaniemyśl. Dzięki połączeniom autobusowym mieszkańcy Środy oraz okolicznych miejscowości mogą bezproblemowo dojeżdżać do szkół czy miejsc pracy. Jedynymi miastami w województwie wielkopolskim, gdzie również funkcjonuje bezpłatna komunikacja publiczna są  Gostyń, Śrem i Nowy Tomyśl.
To dzięki sugestiom Średzian w ostatnich latach gmina i powiat zainwestowały środki także w remont i rozbudowę infrastruktury wokół Jeziora Średzkiego - pomostów, placów zabaw, boisk czy oświetlenia wokół akwenu. Dzięki tym inwestycjom Jezioro Średzkie stało się jednym z bardziej atrakcyjnych rekreacyjnie miejsc w Środzie Wielkopolskiej.
Elementami mającymi wzmacniać potencjał demograficzny gminy Środa Wielkopolska są działania, zachęcające mieszkańców do powiększania rodziny. Od 2015 roku, z inicjatywy Burmistrza, wprowadzono zapomogę finansową na każde nowonarodzone dziecko, gmina współfinansuje również pobyt dziecka w żłobku i przedszkolu. Efekty prowadzonej polityki prorodzinnej już są widoczne - liczba narodzin z roku na rok rośnie. Tylko w 2016 roku na terenie gminy łącznie urodziło się 405 dzieci.
Wydatki z zakresu pomocy społecznej (w tym polityki prorodzinnej) w ubiegłym roku osiągnęły w Środzie Wielkopolskiej poziom 32,2 mln zł. W przeliczeniu na 1 mieszkańca gmina wydała ok. 1012 zł. Dla porównania, samorząd gminy Września przeznaczył na ten cel 46,5 mln zł (ok. 1009 zł na 1 mieszkańca).
 
Czynniki sukcesu
Elementem pozwalającym oceniać gminę Środa Wielkopolska w kategoriach sukcesu jest systematyczny wzrost dochodów, co przełożyło się na wzrost realizowanych inwestycji. W 2003 roku gmina osiągała dochody w wysokości 39,6 mln zł (ok. 1320 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy), na wydatki przeznaczając 37,1 mln zł (w tym 1,7 mln zł na inwestycje). W roku 2016 dochód Środy był już blisko 4-krotnie wyższy - wyniósł 144,5 mln zł (blisko 4540 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy). Jednocześnie wydatki gminy wzrosły do 148,3 mln zł (w tym na inwestycje - do 23,9 mln zł).
- Oczywiście, głównym czynnikiem wzrostu dochodów były zyski ze zrealizowanych wcześniej inwestycji oraz dofinansowania ze środków unijnych, które od wielu lat skutecznie pozyskujemy. Jednak ważny, bo trwalszy, jest również efekt wzrostu wpływów z podatków od funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorstw. Pod tym względem wyróżniamy się na tle innych gmin w województwie - wyjaśnia Burmistrz Wojciech Ziętkowski.

Dochody wybranych gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca:
Środa Wielkopolska - 4540 zł
Września - 3857 zł
Pleszew - 3751 zł
Jarocin - 3715 zł
Śrem - 3576 zł
Rawicz - 3509 zł
 
 Rosnący potencjał gospodarczy gminy został zauważony przez ośrodki badawcze. Według opracowywanego przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS gmina Środa Wielkopolska została sklasyfikowana na 20. miejscu (na 267) w rankingu najbogatszych miast powiatowych oraz na 2. miejscu rankingu miast w Wielkopolsce. Pod uwagę brany był wskaźnik dochodu miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca, który w przypadku Środy wyniósł w 2016 roku 3384,68 zł. Warto podkreślić, że Środa Wielkopolska na przestrzeni lat poprawiała swoją pozycję w rankingu. W poprzednich latach Środa zajmowała dwukrotnie 23. miejsce, a wcześniej odpowiednio 31., 44., 39., 79., 87., 103., 128., 113. oraz 106. Wśród miast powiatowych o podobnej wielkości Środa wyraźnie się wyróżnia jeśli chodzi o dynamikę rozwoju.
- Wzrost zamożności miasta to efekt nie tylko wytężonej pracy władz, radnych i urzędników, ale przede wszystkim owoc współpracy z lokalną społecznością, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami. Wsłuchujemy się w potrzeby Średzian, skupiamy się na poprawie komfortu życia naszych mieszkańców, ale też staramy się budować wizerunek gminy i powiatu jako regionu atrakcyjnego turystycznie i biznesowo. Dzięki temu Środa stała się jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast w regionie - podkreśla Starosta Marcin Bednarz.
 
Przyszłość i perspektywy
Środa uniknęła zagrożenia jakie stało się udziałem ponad połowy polskich miast średniej wielkości. Rozsądna polityka samorządowa i umiejętność wykorzystania dogodnego położenia geograficznego spowodowało, że miasto odsuwa perspektywę degradacji społecznej czy ekonomicznej. Wysiłki samorządu by miasto stało się atrakcyjnym dla jego mieszkańców miejscem do życia skupiają się zarówno na inwestycjach strukturalnych takich jak drogi, kanalizacja, wodociągi, jak i zapewnieniu wysokiego standardu życia począwszy od opieki zdrowotnej poprzez edukację, aż po rozwijaną infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Co więcej, czynione wysiłki powodują, że miasto zaczyna być traktowane jako miejsce sukcesu gospodarczego a rosnąca pozycja Środy w rankingach dochodów miast powiatowych jest potwierdzeniem przyjętych przez lokalne władze decyzji dotyczących kierunków rozwoju.
Środa Wielkopolska ma więc szanse stać się kameralnym ośrodkiem zapewniającym swoim mieszkańcom komfort życia nie gorszy niż w aglomeracji. Robi to, albo zapewniając elementy tego komfortu na miejscu (opieka zdrowotna, infrastruktura rekreacyjna) albo, dzięki infrastrukturze drogowej, umożliwiając dostęp do tych elementów, które znajdują się w aglomeracji (szkolnictwo wyższe, kultura wysoka).

Fot. Anna Ziętek
 
baner300x250