A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Rozstrzygnięto Otwarte Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięto Otwarte Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

13.04.2018


Zarząd Powiatu Średzkiego, na posiedzeniu 11 kwietnia br., po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej rozstrzygnął Otwarte Konkursy Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych.  

Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Średzkiego, uchwałą Nr 577/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej konkurs wpłynęło 6 ofert. Dwie z nich zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały warunków formalnych. Natomiast na ogłoszony przez Zarząd Powiatu Średzkiego uchwałą Nr 575/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 ze zmianami), działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu" wpłynęło 21 ofert..

Dziewięć z nich zostało odrzuconych, ponieważ nie spełniały wymogów formalnych.

Szczegóły w następujących uchwałach:


baner300x250