A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Szpital Średzki w nowym systemie

Szpital Średzki w nowym systemie

Od 1 października br. w szpitalach obowiązuje nowy system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiany dotyczą sposobu finansowania poszczególnych zakresów świadczeń dając ich dyrektorom większą decyzyjność w zakresie wydatkowania środków publicznych.

05.10.2017
Od 1 października br. w szpitalach obowiązuje nowy system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Zapewnia on pacjentom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej  opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania. Zmiany dotyczą sposobu finansowania poszczególnych zakresów świadczeń dając ich dyrektorom większą decyzyjność w zakresie wydatkowania środków publicznych.

Szpital Średzki w nowym systemie
Sieć szpitali, która znalazła się w systemie została opublikowana w BIP Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego. Szpital Średzki na tej liście zakwalifikowany został jako Szpital I stopnia. Warunkiem wejścia do sieci jest co najmniej dwuletnia działalność poszczególnych oddziałów w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
- Z tego względu umowa z zakresu badań kolonoskopowych, której okres obowiązywania nie pozwolił na wejście tego zakresu do sieci, została aneksowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia - informuje kierownik Działu świadczeń Zdrowotnych i Statystyki Medycznej Bożena Pogorzelska.
Szpital Średzki otrzymał propozycję finansowania na tzw. pierwszy okres rozliczeniowy, czyli od 1 października do końca grudnia. W ramach ryczałtu będą finansowane oddziały szpitalne, poradnie przyszpitalne  natomiast oddzielnie finansowane będą świadczenia udzielane w szpitalnym oddziale ratunkowym, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego, badania tomografii komputerowej, badania gastroskopowe oraz świadczenia realizowane w ramach pakietu onkologicznego, które pozostają  nielimitowane.

Na czym polega zmiana ?
W dotychczasowym systemie umowa szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia określała limity finansowe za wykonanie określonych świadczeń medycznych na poszczególne miesiące i oddziały.
Po upływie kwartału, w razie konieczności szpitale mogły kierować do NFZ wnioski o przesunięcie kwot pomiędzy oddziałami lub umowami. Ta procedura wiązała się jednak z oczekiwaniem na wydanie decyzji i była czasochłonna ponieważ wymagała aneksowania dotychczasowej treści umowy.
- Teraz, po zmianie, już na poziomie szpitala będzie można dokonywać przesunięć finansowych pomiędzy oddziałami - informuje Prezes Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Filip Waligóra. - W zależności np. od pory roku, środki pieniężne będą kierowane w nieco większym stopniu na te oddziały, które sezonowo będą przyjmować więcej pacjentów.
Oddziały i poradnie przyszpitalne  otrzymają od zarządu szpitala wewnętrzne limity, którymi kierować będą ordynatorzy. Na podstawie wykonania, pod koniec miesiąca koordynatorzy oddziałów otrzymają propozycje ryczałtów na następny okres.
 
 
baner300x250