A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Trwa nabór na członków komisji konkursowej

Trwa nabór na członków komisji konkursowej

opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 19 lutego 2019 r. na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

25.02.2019

Członkowie komisji, będący przedstawicielami organizacji pozarządowych powoływani są do opiniowania ofert złożonych w drodze otwartego konkursu ofert. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, biorące udział w konkursie. Za udział w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgłoszenia na formularzu (dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem www.powiatsredzki.pl - załącznik do zamieszczonej poniżej uchwały) należy składać w Wydziale Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych przy ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolskiej, pok. nr 135, tel. 61 286-62-26 lub 61 286-62-27, za pośrednictwem poczty na adres:  Starostwo Powiatowe ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska, faksem  na numer 61 286-67-31 lub e-mail: oks@powiatsredzki.pl (oryginały dokumentów należy dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów nie będą brane pod uwagę.

Pełna treść Uchwały Nr 68/2019 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2019 roku  w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej TUTAJ.

opr. Paulina Piątek


baner300x250