A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Środa w hołdzie bohaterom II wojny św.

Środa w hołdzie bohaterom II wojny św.

8 maja z okazji 72 rocznicy zakończenia II wojny światowej Starosta Powiatu Marcin Bednarz oraz Burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Armii Poznań w Środzie Wielkopolskiej. Towarzyszyli im: Zastępca Burmistrza Środy Ernest Janusz Iwańczuk, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Andrzej Chmielewski oraz Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego Marek Witczak.

10.05.2017


 Cała Europa, w tym i Polska, świętuje kolejną rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej. 8 maja zakończyły się działania wojenne na kontynencie europejskim. Polska wniosła "nadzwyczajny" wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej.  Była jedynym państwem europejskim, które walczyło od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej. Ten największy w dziejach konflikt zbrojny rozpoczął się  przecież od napaści na Polskę w 1939 roku. Chociaż Polska należała do grona zwycięzców, a polscy żołnierze walczyli na wszystkich europejskich (i wielu pozaeuropejskich) frontach tej wojny, uczestnicząc także w zdobyciu Berlina, pełną niepodległość odzyskała dopiero w 1989 roku. Przez wiele lat wkład Polski w pokonanie hitlerowskich Niemiec był haniebnie pomniejszany, zepchnięty w cień, a o losie naszej Ojczyzny zadecydowali obcy...
Przypomnijmy:
 8 maja 1945 roku, kiedy hitlerowskie Niemcy podpisały bezwarunkowy akt kapitulacji, dla Polski  nie oznaczał  wolności tak jak to było 11 listopada 1918 roku, kiedy to naród polski mógł sam o sobie stanowić. Zakończenie wojny oznaczało dla milionów Polaków początek nowej okupacji komunistów, która trwała przez prawie pół wieku. Polska na mocy ustaleń na konferencji w Jałcie między Churchillem, Rooseveltem i Stalinem znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Po zakończeniu wojny pół Polski znalazło się w granicach Związku Radzieckiego. Na rzecz Związku Radzieckiego utraciliśmy znaczną część wschodnich terenów, zamieszkanych przez kilka milionów Polaków. Do 1989 roku, w Polsce władzę sprawowali komuniści z nadania samego Stalina aby realizować politykę Kremla. O suwerenności Polski nie mogło być więc mowy. Ludzie sprawujący władzę w Polsce po 1945 roku  byli całkowicie zależni od Moskwy. Niektórzy z nich, w tym powojenny prezydent z nadania Moskwy Bolesław Bierut - wyrzekli się obywatelstwa polskiego i stali się obywatelami Związku Radzieckiego.  8 maja 1945r. był dniem, który wielu narodom Europy przyniósł prawdziwą wolność, ale Polsce Armia Czerwona wolności nie przyniosła. Ten dzień został różnie zapamiętany i  jest  inaczej wspominany. Jedni zapamiętali nadzieję i radość, inni strach i zwątpienie w nowy ład, nowy porządek. Polskie społeczeństwo poddane zostało totalnej indoktrynacji a sowieckie służby nadzorowały tworzenie struktur nowej ludowej władzy, którą obejmowali ludzie bez przygotowania  i doświadczenia, a najważniejszym kryterium było absolutne oddanie idei komunistycznej, przynależność do PPR-u i wcześniejsze na tym polu zasługi. Ci, którzy przeżyli wojnę, a mieli doświadczenie w pracy w administracji w okresie sanacyjnym, zostali przez komunistów całkowicie odsunięci od stanowisk decyzyjnych. Tak się działo w całym kraju, i tak było też w Środzie. 
 
W Środzie wybrano pierwsze władze powiatowe
Okupacja hitlerowska Środy zakończyła się 23 stycznia 1945r. Trzy tygodnie później  18 lutego na Starym Rynku odbyła się msza św. celebrowana przez księdza Arnolda Marcinkowskiego odprawiana ku czci średzian - zamordowanych i zaginionych w czasie II wojny św. Uczestniczył w niej także sowiecki komendant wojenny miasta major Leontiew. Natomiast 28 marca 1945 r. w sali sejmikowej w Środzie odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej (nowy organ ludowej władzy administracyjnej) z udziałem towarzyszy radzieckich. Wybrano wówczas pierwszego powojennego starostę powiatu średzkiego. Został nim Władysław Gaworski z Kijewa posiadający wykształcenie podstawowe - z przyuczenia był ślusarzem. Niestety, po kilku miesiącach został odwołany ze stanowiska. Na jego miejsce wybrano Wincentego Kaczmarka ze Środy, który był jednocześnie Przewodniczącym Wydziału Powiatowego. Stanowisko wicestarosty powierzono Józefowi Pomykajowi. W skład Powiatowej Rady Narodowej weszli delegaci z gminnych i miejskich Rad Narodowych - po jednym delegacie z każdej gminy, oraz delegaci organizacji politycznych w liczbie 18. Z Polskiej Partii Robotniczej 6-ciu, z Polskiej Partii Socjalistycznej 6-ciu i Stronnictwa Ludowego 6-ciu.
W dniu 23 maja 1945 roku odbyło się w Środzie pierwsze posiedzenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w składzie: przewodniczący Cieloszyk Jan ze Środy,  członkowie:  Dudziak Stanisław z Winnej Góry, Frąckowiak Antoni z Dębicza, Juszczyk Władysław ze Środy i Migdalski Władysław z Mystek. Sekretarzem Wydziału Powiatowego był Grześkowiak Franciszek z Zaniemyśla, kierownikiem Biura Prezydium PRN Pielasa Stanisław ze Środy, a Referatem Kultury i Sztuki kierował Kosiński Franciszek z Żabikowa. Ponadto, w Wydziale Powiatowym pracowali też: Grzesiecki Kazimierz z Tadeuszewa, Kupś Edward z Polwicy, Łażewski Feliks z Brodowa, Ratajczak Franciszek z Pięczkowa, Refermat Wojciech ze Środy i Spychalski Ignacy ze Środy.              

Andrzej Gogulski

 
 
Fot. Barbara Kołodziej
baner300x250