A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności W Środzie powstanie kompleksowe centrum usług społecznych

W Środzie powstanie kompleksowe centrum usług społecznych

Dla osób i rodzin borykających się z problemem niepełnosprawności powstanie centrum usług społecznych przy ulicy Małej Klasztornej 3. Zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu średzkiego do usług społecznych to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd powiatowy.

28.03.2017


Zwiększenie dostępności mieszkańców powiatu średzkiego do usług społecznych to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez samorząd powiatowy. Od ubiegłego roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z powodzeniem realizuje program „Akademia dla Rodziny" skierowany m.in. do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi czy sprawujących pieczę zastępczą. Dla osób i rodzin borykających się z problemem niepełnosprawności powstanie centrum usług społecznych przy ulicy Małej Klasztornej 3.
 
Nieruchomość przy ul. Małej Klasztornej 3 zostanie przystosowana przez Powiat do prowadzenia kompleksowych usług społecznych dla osób i rodzin z problemem niepełnosprawności. W obiekcie prowadzona będzie działalność z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej dla ok. 120 osób. Siedzibę tutaj będzie miał Środowiskowy Dom Samopomocy, który dotychczas mieści się przy ul. Szkolnej 2 oraz Warsztat Terapii Zajęciowej, który zostanie przeniesiony z ul. Kościuszki 6b.
 
Mieszkania wspomagane
W nowym budynku uruchomiony zostanie również program mieszkalnictwa wspomaganego. W jego ramach utworzone zostaną mieszkania krótkookresowego pobytu (tzw. treningowe), przygotowujące pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz osoby niepełnosprawne do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie. Oprócz tego powstaną również mieszkania wspierające (tzw. chronione), stanowiące alternatywę dla pobytu w stacjonarnej placówce zapewniającej całodobową opiekę, w szczególności osobom  z niepełnosprawnościami czy wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych.
- Naszym celem jest włączanie osób i rodzin do życia społecznego i zawodowego oraz zapobieżenie ich izolacji. Udział w programach realizowanych przez PCPR umożliwi naszym podopiecznym niezależne życie w społeczności lokalnej oraz pozwoli na aktywne uczestnictwo w rynku pracy - wyjaśnia Bernadeta Staszak, dyrektor PCPR w Środzie Wielkopolskiej.
 
Rozszerzenie programu „Akademia dla Rodziny"
Zwolnione przez Środowiskowy Dom Samopomocy pomieszczenia w obiekcie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Szkolnej 2 umożliwią rozszerzenie usług wspierających rodzinę w ramach projektu „Akademia dla  Rodziny". Projekt, którego realizacja została zaplanowana na okres od października 2016 roku do września 2018 roku, ma na celu polepszenie sytuacji zarówno dzieci, rodziców, jak i rodziców zastępczych, a także wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Na ulicę Szkolną zostaną również przeniesione usługi świadczone dotychczas w obiekcie przy ul. Lipowej 12 w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Takie rozwiązanie umożliwi przeniesienie siedziby Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ze Szlachcina do Środy Wielkopolskiej, co pozwoli na osiągnięcie przez placówkę wymaganego przepisami prawa standardu usług. W zwolnionych pomieszczeniach przy ul. Kościuszki 6b planuje się uruchomienie tzw. podmiotu ekonomii społecznej - instytucji, która pomagać będzie uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w zaistnieniu na rynku pracy.
 
Wsparcie środków unijnych
Dla realizacji powyższych projektów, powiat średzki ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Przypomnijmy, że dzięki wsparciu funduszy unijnych od października 2016 r. PCPR realizuje już projekt pt. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w powiecie średzkim", w ramach którego funkcjonuje Akademia dla Rodziny. Uczestnicy projektu korzystają między innymi z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego lub mediacji. Dzieci i młodzież z kolei uczestniczą w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe np. społeczne i obywatelskie.
Dotychczasowe realizacje programów umożliwiają powiatowi średzkiemu ubieganie się o dodatkowe wsparcie na kolejne planowane przedsięwzięcia. Zwiększenie dostępności do usług społecznych, świadczonych na poziomie powiatu, jest zgodne z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności". Wytyczne te zakładają stopniowe przejście od standardowej opieki instytucjonalnej do alternatywnych rozwiązań rodzinnych i opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności w przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych, osób mających problemy ze zdrowiem psychicznym oraz osób starszych.
 
 
 
 
baner300x250