A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Rosną wpływy z podatku CIT

Rosną wpływy z podatku CIT

Władze Powiatu Średzkiego mają powody do satysfakcji. Rosną wpływy z podatku PIT, spada stopa bezrobocia, w zeszłym roku Samorząd zanotował też bardzo dobre wykonanie podatku od osób prawnych CIT, Powiat przekroczył ponadto plan sprzedaży gruntów. Działki usytuowane w pobliżu drogi krajowej nr 11, według założeń obecnych władz Gminy i Powiatu w przyszłości mają stać się parkiem biznesowym z licznymi firmami.

30.01.2018

1.     

 

Władze Powiatu Średzkiego mają powody do satysfakcji. Rosną wpływy z podatku PIT, spada stopa bezrobocia, w zeszłym roku Samorząd zanotował też bardzo dobre wykonanie podatku od osób prawnych CIT, Powiat przekroczył ponadto plan sprzedaży gruntów. Działki usytuowane w pobliżu drogi krajowej nr 11, według założeń obecnych władz Gminy i Powiatu w przyszłości mają się stać parkiem biznesowym z licznymi firmami.

Wpływy z CIT, czyli podatku od osób prawnych w Powiecie Średzkim rosną od lat. W 2014 roku wyniosły 504.505, 58 zł, w 2015 r. – 557.213,79 zł, a w 2016 r. – 587.088,47 zł. W zeszłym roku wzrost był jeszcze bardziej znaczący – dochody z CIT wyniosły bowiem 663.855,75 zł – znacznie przekraczając założone plany, które ustalono na poziomie 580.00,00 zł.

Podatek CIT, czyli podatek od osób prawnych jest jednym z tych podatków, obok PIT, w których swój udział mają samorządy. Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczą w CIT na poziomie 22,86 procent (w tym gminy – 6,71 procent, powiaty – 1,4 procent oraz województwa – 14,75 procent.)

Wysokości wpływów do samorządów ściśle wiążą się z liczbą dobrze prosperujących firm na ich terenie.

- Większe wpływy z podatku PIT i CIT do gminy, czy powiatu przekładają się na większą liczbę inwestycji przeprowadzonych w regionie – mówi wicestarosta średzki Piotr Kasprzak. - W zeszłym roku Powiat Średzki przeznaczył ponad 12 mln złotych na remonty i budowę dróg. To najwięcej w dotychczasowej historii samorządu powiatu.

Przeprowadzenie tak dużych inwestycji było możliwe właśnie dzięki rosnącemu budżetowi powiatu, a także skutecznym działaniom jego władz w zakresie pozyskiwania środków unijnych na ten cel oraz harmonijnej współpracy z samorządami gminnymi. Dochody samorządu z roku na rok rosną, co świadczy o rozwijającej się gospodarce, bardzo dobrych wpływach z tytułu dochodów bieżących, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT, a także o pracowitości, przedsiębiorczości i bogaceniu się mieszkańców powiatu. Porównując dane z 2016 i 2014 – ostatnim rokiem działalności poprzedniej kadencji – wzrost budżetu nastąpił o 33%. Wraz z rozwojem gospodarczym następuje spadek stopy bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy z każdym kwartałem informuje o niższej stopie bezrobocia, która obecnie w naszym powiecie wynosi 7 procent. Wpływ na tak dobrą sytuację ma wiele czynników, m.in. aktywna polityka Starosty oraz Zarządu Powiatu, mająca na celu aktywizację majątku powiatu oraz pozyskane dofinansowania do zadań inwestycyjnych.

Permanentny spadek bezrobocia powoduje, że wiele firm zaczyna mieć problem z pozyskiwaniem pracowników. Ta kwestia rozwiązywana jest w dwojaki sposób - przedsiębiorstwa zatrudniają obcokrajowców (w tym przede wszystkim z Ukrainy) oraz proponują bardziej atrakcyjne warunki pracy – w tym m.in. wzrost uposażenia. Wszystkie te elementy mają fundamentalne znaczenie w zakresie zwiększonego wpływu środków do budżetu powiatu. Jest dobrze, ale ma być jeszcze lepiej. Optymistyczne prognozy wiążą się z realizowaną z sukcesami sprzedażą majątku powiatowego – doskonale położonymi wzdłuż drogi krajowej nr 11 gruntów należących do powiatu średzkiego. W zeszłym roku Zarząd Powiatu planował sprzedaż majątku na poziome 9.973.305,12 zł, ostatecznie wpływy do budżetu samorządu ze sprzedaży wyniosły 10.138.059,13 zł. Obiecująco w tym zakresie zaczął się bieżący rok, kiedy 9 stycznia Powiatowe Centrum Rozwoju sprzedało firmie Sarantis ponad 5 hektarów ziemi pod działalność gospodarczą w rejonie wzdłuż drogi krajowej nr 11. Być może już w przyszłym roku Firma rozpocznie działalność docelowo zatrudniając 500 osób. Mówi się o kolejnych inwestorach zainteresowanych kupnem ziemi w tym obszarze. Zamierzeniem władz powiatu w tym rejonie jest utworzenie centrum biznesowego, na terenie którego swoją siedzibę znajdzie wiele firm  produkcyjno-handlowych. Wpływy do budżetu najpierw będą pochodzić ze sprzedaży ziemi, a potem z tytuły równych podatków. Znacznie też wzrośnie liczba miejsc pracy.

Pieniądze potrzebne są na ważne inwestycje, szczególnie w zakresie drogownictwa. Zwiększona aktywność społeczeństwa, rozwój firm oraz bogacenie się mieszkańców, skutkujące m.in. tym że rośnie liczba samochodów poruszających się po drogach, co powoduje liczne zatory i korki.

- W bieżącym roku planujemy przygotowanie dokumentacji i rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem obwodnicy Środy oraz wiaduktu wzdłuż ul. Niedziałkowskiego – mówi Starosta Średzki Marcin Bednarz. – Zwiększone wpływy do budżetu przeznaczymy właśnie na te potrzebne zadania. Podobnie jak cały powiat, Środa ma być prężnym i bogatym miastem, w którym mieszkańcy mogą żyć spokojnie, bez korków i smogu.

baner300x250