A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Zapraszamy na LXVI Sesję Rady Powiatu Średzkiego,

Zapraszamy na LXVI Sesję Rady Powiatu Średzkiego,

która odbędzie się 17 października 2018 r. o godz. 12.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7.

10.10.2018
Zapraszamy na LXVI Sesję Rady Powiatu Średzkiego, która odbędzie się 17 października 2018 r. o godz. 1200 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
5. Informacje Przewodniczącego Rady.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
7. Informacja Starosty Średzkiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie złożonych w 2018 roku oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy na zakup bramy garażowej dla jednostki OSP Witowo,
2) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku,
3) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Średzkiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania,
4) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym,
5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w roku 2019,
6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2018 - 2033,
7) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok,
8) statutu Powiatu Średzkiego,
9) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu średzkiego,
10) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony nieruchomości stanowiących własność Powiatu Średzkiego położonych w Środzie Wielkopolskiej oznaczonych jako działki nr: 3787, 3790, 3848, 3779, 3825, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 3831/3, 3838, 3833, 3837, 3834, 3835, 3896, 3931, 3925, 3919 oraz 3926.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie Sesji.


Przewodniczący Rady
/-/ Ewa Kusik


Projekty uchwał przygotowane na sesję dostępne są na stronie internetowej Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce "Prawo" - "Projekty uchwał Rady Powiatu"

baner300x250