A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj: Samorządowy Serwis Informacyjny Powiat Aktualności Aktualności Zapraszamy na XI Sesję Rady Powiatu Średzkiego

Zapraszamy na XI Sesję Rady Powiatu Średzkiego

która odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 8.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7.

16.05.2019Zapraszamy na XI Sesję Rady Powiatu Średzkiego, która odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Plac Zamkowy 7.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie treści protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Średzkiego za 2018 rok.
 8. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Średzkiego:
  a) głosy radnych,
  b) głosy mieszkańców.
 9. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Średzkiego wotum zaufania.
 10. Przedstawienie przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.
 11. Przedstawienie treści uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2018 rok.
 12. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Środzie Wielkopolskiej z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
 13. Przedstawienie treści uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Średzkiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018 rok.
 14. Przedstawienie stanowisk Komisji Rady oceniających wykonanie budżetu za 2018 rok.
 15. Dyskusja.
 16. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
 17. Głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Środzie Wielkopolskiej za 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
  1) zmiany uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce",
  2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2019 - 2033,
  3) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 21. Wolne głosy i wnioski. 
 22. Zamknięcie Sesji.  

Przewodniczący Rady
/-/mgr Małgorzata FertałaProjekty uchwał przygotowane na sesję dostępne są do pobrania na stronie:  http://bip.powiatsredzki.pl/bip/prawo/projekty-uchwal-rady-powiatu1.html?pid=17752baner300x250