A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

15. Przyjmowanie wniosków o zatwierdzenie projektu robót geologicznych

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.
 
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany, wraz z wymaganą dokumentacją, można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję zatwierdzającą projekt prac geologicznych odbiera się  osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:   
  • wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, we wniosku zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają byc wykonywane,
  • projekt robót geologicznych w 2 egzemplarzach.
Opłaty:           
Opłata skarbowa za wydanie decyzji : 10,00 zł
Opłatę skarbową za wydanie decyzji należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie
88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
Czas załatwienia sprawy:          
- od jednego do dwóch miesięcy
Dodatkowe informacje:    
Projekt prac geologicznych odpowiadający wymaganiom art. 79 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196), powinien określać:
  1. cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia,
  2. rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych,
  3. harmonogram robót geologicznych,
  4. przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne,
  5. przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zpobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
Tryb odwoławczy:  
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:            
Art. 79 ust. 1, art. 80 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 196)
baner300x250