A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

9. Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia zawierającego informację o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 w

Miejsce załatwienia sprawy:    

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120, 121, fax 61 286 67 31 ,

Wydział Środowiska i Rolnictwa,
parter, pokój 118 tel 61 286 62 35, 62 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.00  do 15.00

lub w Punkcie Obsługi Klienta. Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00    


Sposób załatwienia sprawy:    
Wniosek sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej  oraz w miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy.  
Zaświadczenie odbiera się osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w  miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.    

Wymagane dokumenty:   
  • wniosek o wydanie zaświadczenia - do pobrania ,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika).         
Klauzula informacyjna - do pobrania

Opłaty:
  • opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.  
Opłatę za wydanie zaświadczenia należy uiścić na niżej podane konto: Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp. Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001    


Czas załatwienia sprawy:


7 dni od dnia złożenia wniosku.    


Podstawa prawna: 

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
  • ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788).

      
baner300x250