A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja z przebiegu XIX Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji,

która odbyła się 22 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej.

22.01.2020

22 stycznia 2020 roku o godz. 800 w Bibliotece Publicznej im. R. W. Berwińskiego w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Powiatu Średzkiego Małgorzata Fertała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

W punkcie obrad „Informacje Przewodniczącego Rady” Przewodnicząca poinformowała, iż uczestniczyła w następujących wydarzeniach:
 
- 20 grudnia w uroczystościach obchodów Dnia Patrona w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wiązanek pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, a następnie uroczystą akademią w szkole,
- 27 grudnia w mszy św. w Średzkiej Kolegiacie, a następnie w uroczystościach na kwaterze Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu,
- 28 grudnia w uroczystościach zorganizowanych przez Marka Woźniaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Warszawie,
- 29 grudnia w imprezie biegowej nad jeziorem średzkim, gdzie odbył się II bieg Powstańców Wielkopolskich,
- 23 grudnia w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy SOS i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Środzie Wielkopolskiej,
- 4 stycznia wraz z Starostą Ernestem Iwańczukiem w noworocznym spotkaniu organizowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
- 12 stycznia w imprezie biegowej z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy współorganizowanej przez Stowarzyszenie Średzkich Diabetyków,  
- 14 stycznia z Wicestarostą Małgorzatą Wiśniewską-Zabłocką w uroczystej gali zasłużonych dla Gminy Krzykosy,
- 17 stycznia w Rocznej Naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej oraz w koncercie noworocznym organizowanym przez Piotra Mielocha - Burmistrza Środy Wielkopolskiej oraz Ernesta Iwańczuka – Starostę Średzkiego,
- 20 stycznia wraz z Starostą w spotkaniu noworocznym organizowanym w Muzeum w Winnej Górze przez Stowarzyszenie Krajowe Forum Kobiet Oddział Wielkopolski.
 
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło „Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między sesjami”, które radni uprzednio otrzymali w formie elektronicznej, treść sprawozdania DO POBRANIA.
 
Następnie przystąpiono do przedstawienia Sprawozdania Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. Treść sprawozdania DO POBRANIA.
 
Kolejny punkt stanowiło Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok, którego treść odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Stefan Kominek. Treść sprawozdania DO POBRANIA.
 
W dalszej części posiedzenia radni podjęli następujące uchwały:
 
 • Uchwała Nr XIX/146/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 • Uchwała Nr XIX/147/2020 w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 • Uchwała Nr XIX/148/2020 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 • Uchwała Nr XIX/149/2020 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 • Uchwała Nr XIX/150/2020 w sprawie wyrażenia uznania dla laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk.
  Uchwała została podjęta 11 głosami ,,za’’ przy 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 •  Uchwała Nr XIX/151/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2020-2033.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 •  Uchwała Nr XIX/152/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok.
  Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Szczegóły dotyczące głosowań DO POBRANIA.
 
W punkcie obrad „Wolne głosy i wnioski” głos zabrali: Radny Marcin Nowak, Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska – Zabłocka, Radna Jadwiga Wieland, Radna Ewa Kusik, Starosta Ernest Iwańczuk, Radny Michał Matelski, Radny Bogusław Biernat.
 
XIX sesję Rady Powiatu Średzkiego o godzinie 913 zamknęła Pani Małgorzata Fertała - Przewodnicząca Rady.
baner300x250