A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Umowa na budowę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych podpisana

W piątek, 14 lutego br. Starosta Ernest Iwańczuk, Wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka oraz Karol Jakubczyk , przedstawiciel  firmy FLEXIPOWER GROUP podpisali umowę na budowę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych, które pozwolą za zwiększenie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Nadzór nad inwestycją poprowadzi Krzysztof Lipka z firmy Semper Power.
 
Przedmiotem umowy jest z firmą FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. jest zaprojektowanie (dla każdego obiektu osobny projekt), dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem instruktażu dla użytkowników obiektów w zakresie obsługi instalacji oraz serwisowanie instalacji w okresie gwarancji i rękojmi. Na 411 nieruchomościach prywatnych mieszkańców powiatu przewidziano instalację 6474 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1877,46 kWp:
  • o mocy 2,9 kWp,       10 szt. modułów – 80 obiektów,
  • o mocy 3,48 kWp,    12 szt. modułów – 76 obiektów,
  • o mocy 4,64 kWp,    16 szt. modułów – 66 obiektów,
  • o mocy 5,22 kWp,    18 szt. modułów – 37 obiektów,
  • o mocy 5,8 kWp,       20 szt. modułów – 152 obiektów.
Termin realizacji umowy to 15 października 2020 r.  Wartość umowy - 8 036 571,96 zł brutto.
 
Tego samego dnia została także podpisana umowa na nadzór inwestorki nad realizacją inwestycji z firmą Semper Power:
  • Funkcję koordynatora projektu – inspektora nadzoru pełnić będzie Krzysztof Lipka (uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu, kontrolno-pomiarowym  nr D/1871/679/19),
  • Nadzór inwestorski w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad robotami związanymi z montażem paneli fotowoltaicznych  pełnić będzie Wiesław Dawid (uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr 533/76; 22/81),
  • Osobą odpowiedzialną za weryfikację dokumentacji projektowej, przygotowanej przez wykonawcę instalacji OZE w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz weryfikację ewentualnych negatywnych opinii dot. konstrukcji dachu Beneficjenta został Bartłomiej Nowakowski (uprawnienia budowlane nr SLK/2012/PWOK/07 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej).
 
Przypomnijmy:
31 maja br. marszałek województwa Marek Woźniak, wiceprzewodniczący sejmiku Marek Gola oraz starosta Ernest Iwańczuk podpisali umowę na prawie 8 mln zł dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców powiatu, które pozwolą za zwiększenie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Dofinansowanie w kwocie 7 908 128,74 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia", Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" w 2017 roku, kiedy wniosek był składny, wynosił 10 235 123,14 zł. Kwota dofinansowania to 7 908 128,74 zł. Pozostałą część finansują wnioskodawcy, powiat pokrył koszty opracowania studium wykonalności.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy powiatu: Środę Wielkopolską, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Dominowo. Projekt obejmuje budowę 411 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw domowych.
Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców powiatu pozwoli na zwiększenie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. W wyniku realizacji projektu, energia wyprodukowana ze słońca w wybudowanych instalacjach fotowoltaicznych, zużywana będzie na potrzeby własne gospodarstw domowych, dzięki czemu zmniejszy się poziom poboru energii elektrycznej z sieci, produkowanej głównie przy wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł, najczęściej węgla kamiennego.
baner300x250