A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Powiatem Średzkim na dofinansowanie na instalację paneli fotowoltaicznych podpisana!


31 maja br. marszałek województwa Marek Woźniak, wiceprzewodniczący sejmiku Marek Gola oraz starosta Ernest Iwańczuk podpisali umowę na prawie 8 mln zł dofinansowania na instalację paneli fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców powiatu, które pozwolą za zwiększenie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.

Całkowity koszt projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" w 2017 roku, kiedy wniosek był składny, wynosił 10 235 123,14 zł. Kwota dofinansowania to 7 908 128,74 zł. Pozostałą część finansują wnioskodawcy, powiat pokrył koszty opracowania studium wykonalności.  Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia", Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy powiatu: Środę Wielkopolską, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Dominowo. Projekt obejmuje budowę 411 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw domowych.
Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców powiatu pozwoli na zwiększenie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. W wyniku realizacji projektu, energia wyprodukowana ze słońca w wybudowanych instalacjach fotowoltaicznych, zużywana będzie na potrzeby własne gospodarstw domowych, dzięki czemu zmniejszy się poziom poboru energii elektrycznej z sieci, produkowanej głównie przy wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł, najczęściej węgla kamiennego.


Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy powiatu: Środę Wielkopolską, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Dominowo. Projekt obejmuje budowę 411 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw domowych.

Uczestnicy projektu muszą spełnić wiele wymagań, m.in.: beneficjent musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej projektem, zawrzeć nową umowę z dostawcą energii (w przypadku naszego powiatu jest to ENEA Operator Sp. z o.o.) z konsumenckiej na prosumencką, która nie tylko określa warunki poboru, ale także produkcji energii.

 
 
 
 
baner300x250