A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

O projekcie

 

Projekt „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" ma na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców powiatu pozwoli na zwiększenie wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. W wyniku realizacji projektu, energia wyprodukowana ze słońca w wybudowanych instalacjach fotowoltaicznych, zużywana będzie na potrzeby własne gospodarstw domowych, dzięki czemu zmniejszy się poziom poboru energii elektrycznej z sieci, produkowanej głównie przy wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł, najczęściej węgla kamiennego.

Całkowity koszt projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" w 2017 roku, kiedy wniosek był składany, wynosił 10 235 123,14 zł. Kwota dofinansowania to 7 908 128,74 zł. Pozostałą część finansują wnioskodawcy, powiat pokrył koszty opracowania studium wykonalności.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy powiatu: Środę Wielkopolską, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą, Zaniemyśl oraz Dominowo. Projekt obejmuje budowę 411 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw domowych.

Uczestnicy projektu muszą spełnić wiele wymagań, m.in.: beneficjent musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości objętej projektem, zawrzeć nową umowę z dostawcą energii (w przypadku naszego powiatu jest to ENEA Operator Sp. z o.o.) z konsumenckiej na prosumencką, która nie tylko określa warunki poboru, ale także produkcji energii.

Celem realizacji projektu jest także:

  • poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie poziomu emisji CO2 oraz innych szkodliwych związków emitowanych do atmosfery,
  • poprawa jakości życia i komfortu życia mieszkańców powiatu,
  • zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych,
  • niwelowanie barier dla wdrażania nowych rozwiązań z zakresu wykorzystywania alternatywnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb własnych gospodarstw domowych.

W ramach projektu zostaną wybudowane instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1 877,46 kWp, które zlokalizowane będą na nieruchomościach mieszkańców powiatu średzkiego - łącznie 411 instalacji fotowoltaicznych. Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywać będą energię słońca do wspomagania produkcji energii elektrycznej. W zakres projektu wchodzi zakup i montaż kompletnych instalacji fotowoltaicznych obejmujących elementy składowe: panele fotowoltaiczne monokrystaliczne (panele PV), inwertery, rozdzielnicę elektryczną oraz połączenia elektryczne i komunikacyjne.
W ramach projektu na 411 obiektach zostaną zainstalowane 6 474 sztuki paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 1 877,46 kWp. Projekt przewiduje budowę pięciu rodzajów mikroinstalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych:

  • o mocy 2,9 kWp, 10 szt. modułów - 80 obiektów
  • o mocy 3,48 kWp. 12 szt. modułów - 76 obiektów
  • o mocy 4,64 kWp. 16 szt, modułów - 66 obiektów
  • o mocy 5,22 kWp. - 18 szt. modułów - 37 obiektów
  • o mocy 5,8 kWp - 20 szt. modułów - 152 obiekty.

Na zakres projektu składa się także sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Odbiorcami projektu realizowanego na terenie powiatu średzkiego będą mieszkańcy zamieszkujący gospodarstwa domowe, na potrzeby których zainstalowane zostaną instalacje fotowoltaiczne. Instalacje fotowoltaiczne będą produkowały energię elektryczną przy wykorzystaniu energii słonecznej, co w sposób bezpośredni sposób wpłynie na wzrost jakości życia oraz poprawę sytuacji materialnej (dzięki zmniejszeniu wysokości rachunków za energię elektryczną) mieszkańców gospodarstw domowych objętych projektem.
W sposób pośredni korzyści płynące z realizacji projektu będą odczuwalne również przez wszystkich mieszkańców powiat, jego realizacja bowiem pozytywnie wpłynie na tempo wzrostu gospodarczego oraz na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Realizacja projektu przełoży się na zmniejszenie poziomu zużycia energii elektrycznej pochodzącej z sieci, która w głównej mierze produkowana jest z węgla w oparciu o technologie charakteryzujące się bardzo dużym poziomem emisyjności szkodliwych substancji do atmosfery.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na szeroką skalę, w ramach projektu, przełoży się także na efektywną promocję tego typu urządzeń oraz promocję wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.

 


baner300x250