A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Średzkie Towarzystwo Kulturalne

Prezes - Bożenna Urbańska. Biuro ŚTK - ul. Daszyńskiego 5, tel. 0-61 286-77-99. Dyżury: poniedziałki 16.00 - 18.00, czwartki 10.00 - 12.00

Średzkie Towarzystwo Kulturalne powstało w 1964 r. Głównym celem Towarzystwa jest upowszechnienie wiedzy o regionie i wybitnych Wielkopolanach.
Na koniec 2004 r. do ŚTK zapisanych było 193 członków.
 
Działalność ŚTK
 
Wycieczki krajoznawcze
Formą, która umożliwia czynne uczestniczenie w poznawaniu regionu i która z zainteresowaniem została przyjęta przez członków są wycieczki ujęte w cykl "Poznajemy Wielkopolskę". Organizowane są one od kwietnia do października w jedną niedzielę w miesiącu. Udział w wycieczkach opłacają sami uczestnicy, a ze składek członkowskich pokrywane są wstępy do obiektów zabytkowych, muzeów itp. Każdego roku ŚTK organizuje około siedmiu jednodniowych wycieczek krajowych i jedną kilkudniową krajową lub zagraniczną. 
 
Wykłady związane tematycznie z regionem.
Dzięki uprzejmości dyrekcji Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury w Środzie Wlkp., ŚTK ma możliwość organizowania wykładów dla szerszej grupy odbiorców.
Przykładowe wykłady zorganizowane przez ŚTK to:
-    Wielkopolscy Sarmaci
-    Wojny polsko - krzyżackie
-    Związki Paderewskiego z Wielkopolską.
Dla upamiętnienia pobytu w Środzie Wlkp. ks. prof. Józefa Tischera, zorganizowano w pomieszczeniach konferencyjnych Hotelu "Almarco" spotkanie, na które złożyły się: prezentacja tekstów Księdza Profesora w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych. Ponadto obejrzano i wysłuchano nagrania video i magnetofonowe z udziałem ks. Tischera
W roku 2001 ŚTK, wspólnie z Parafią Kolegiacką i Miejską Biblioteką Publiczną było współorganizatorem imprezy poświęconej średzkim organistom. Odbyła się sesja na temat: "Organiści średzkiej Kolegiaty w latach 1853 - 1951" połączona z promocją książki pod tym samym tytułem. Złożyły się na nią następujące wykłady:
-    D. Krauz - Burzyńskiej: "Muzyka kościelna, organy i organiści"
-    K. Winowicz: "Muzykalni bracia Surzyńscy"
-    B. Urbańskiej: "Muzycy średzkiej Kolegiaty (1853 - 1951)"
W pomieszczeniach biblioteki ŚTK zorganizowało także koncert świeckich utworów Franciszka Ksawerego Zaremby w wykonaniu uczniów szkół muzycznych w Poznaniu. Po mszy św. Kolegiacie wysłuchano koncertu organowego utworów m.in. ks. Józefa Surzyńskiego w wykonaniu M.M. Kaczor i koncertu Kapeli Zamku Rydzyńskiego.
 
Działalność wydawnicza
Towarzystwo od 1998 roku wydaje Średzki Kwartalnik Kulturalny, podejmujący tematy związane z kulturą regionu, znaczącymi rocznicami i prezentacją średzian zasłużonych dla regionalnej  i narodowej kultury oraz nauki. ŚTK poszukiwało również średzkich śladów w różnych stronach Europy.
Towarzystwo zainicjowało wydawanie Biblioteki Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego.
Do dnia dzisiejszego ukazały się następujące propozycje:
-    "Marsz, marsz Dąbrowski..." (1997)- praca zbiorowa
-    "Powiat Średzki na dawnej i współczesnej fotografii" (1999)- B. Urbańska i M. Krzysztofiak
-    "Zwiedzamy Ziemię Średzką" (2000)- J. Sobczak
-    "Ludzie i historia w nazwach ulic Środy Wielkopolskiej" (2000)- B. Urbańska
-    "Organiści średzkiej Kolegiaty w latach 1853-1951" (2001)- B. Urbańska
-    "Obłaskawianie czasu"- J. W. Jasiński
-    "Fraszki" (2004)- E. Grobelna
-    "Cmentarz średzki" (2004)- B. Urbańska
 
Działalność kulturalno - rozrywkowa
Do najważniejszych imprez organizowanych przez ŚTK należą:
-    Ognisko w Podgaju, którym od dwunastu lat rozpoczynany jest przez ŚTK rok kulturalno - oświatowy
-    "Rodzinna Majówka"
-     "Sianko pod wigilijny obrus"- to coroczna przedwigilijna akcja rozdawania sianka mieszkańcom Środy Wlkp.
-    Delegacje Towarzystwa biorą udział we wszystkich ważnych wydarzeniach rocznicowych i państwowych obchodzonych w Środzie a także w imprezach na terenie województwa.
-    Zainicjowało i jest współorganizatorem Międzypowiatowego Przeglądu Talentów Muzyczych.
 
Z satysfakcją odnotować można powstanie Koła Młodych Regionalistów w średzkim liceum, które w minionym roku sprawowało opiekę nad grobami kilku zasłużonych średzian.
 
ŚTK wystąpiło z propozycją nazwania nowych średzkich ulic nazwiskami druha Stanisława Rexa, Franciszka Ksawerego Zaremby, dr Kapuścińskiego, Surzyńskich, E. Bembnisty, propozycje zostały przyjęte przez Radę Miejską.
 
We wrześniu 2004 r. ŚTK obchodziło 40-lecie działaności. Z tej okazji zorganizowano spotkanie średzian, którzy mają znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne, gospodarcze, sportowe. Zorganizowano trzy ciekawe wystawy:
- "Stąd nasze korzenie"- malarstwo Darii Muszyńskiej- Zamorskiej, Romana Skowrona, Mariusza Łechtańskiego, Andrzeja Gniotowskiego, Ryszrda Kurnatowskiego, Andrzeja Jaśkowiaka, Feliksa Zamelskiego.
- "Wielkopolscy regionaliści"
- "40-lat ŚTK"
Ze skłądek członkowskich ufundowano hejnał dla miasta (kompozycja M. Leśniczaka kapelmistrza Kapeli Zamku Rydzyńskiego. Na jednym z budynków na Starym Rynku wmurowano tablicę przypominającą, że w tym budynku mieścił się Hotel "Huttner"- centrum życia kulturalno- społecznego Środy w latach 1860-1939. 
 
 
baner300x250