A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 
Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznawane jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia  i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 
Warunki otrzymywania stypendium:
- złożenie wniosku w Starostwie Powiatowym o przyznanie stypendium w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie.
- stypendium jest przyznawane corocznie
- stypendium ma charakter pomocy socjalnej
- o przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
a) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
b) zameldowane są na terenie Województwa Wielkopolskiego
c) w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
d) uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
Dokumenty, w tym Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.umww.pl w zakładce: Urząd/ Departamenty/Departament Edukacji i Nauki/Stypendium o charakterze socjalnym Marszałka Województwa Wielkopolskiego: http://umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym
 
 
baner300x250