A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

3. Uzyskanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospoda

Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Wydział  Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
63-000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, parter, pokój 135
tel. 61 286 62 26, 61 286 62 27, 61 286 62 28
e-mail: oks@powiatsredzki.pl  
 
Złożenie dokumentów:
Punkt Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej
ul. Daszyńskiego 5
w godzinach urzędowania Starostwa tj.:
  • w poniedziałki od 8:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej lub w miejscu załatwienia sprawy wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej - do pobrania (plik doc).
 

Opłaty:

Opłata skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia (5 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zaświadczenia).
 
Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Gminy Środa Wielkopolska,
63-000 Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5,
numer 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
 
Opłatę można uiścić w kasie przy Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
 

Czas załatwienia sprawy:
W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.)
  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393)
  • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243 poz. 1449)
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.)
baner300x250