A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko

Ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Kto może występować o dotację?

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

·         Jednostki samorządu terytorialnego,

·         Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,

·         Administracja publiczna,

·         Służby publiczne inne niż administracja,

·         Instytucje ochrony zdrowia,

·         Instytucje kultury, nauki i edukacji,

·         Duże przedsiębiorstwa,

·         Małe i średnie przedsiębiorstwa,

·         Organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

 

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności. 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych i dokumentacji konkursów o dofinansowanie.

baner300x250