A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

 • Dla kogo jest ten program?

  W ramach WRPO 2014+ wyróżniamy beneficjentów, którymi zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 są: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przygotowują oni wniosek o dofinansowanie projektu, przedkładają go do oceny, a po zatwierdzeniu realizują - wybierając w tym celu odpowiedniego wykonawcę.

  Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia są zróżnicowani w zależności od rodzaju działania i poddziałania. Szczegółowa lista beneficjentów znajduje się w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w rozdziałach opisujących poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania w ramach Programu.

  Główne kategorie beneficjentów

  Administracja Rządowa i Samorządowa

  Jednostki samorządu terytorialnego, Organy administracji rządowej, Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

  Ochrona Środowiska

  Parki narodowe i krajobrazowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Kultura

  Instytucje kultury, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

  Przedsiębiorstwa, biznes

  Instytucje Otoczenia Biznesu, Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym, Przedsiębiorcy.

  Promocja Regionu

  Instytucje regionalne wspierające promocję regionu, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

  Edukacja i badania

  Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia), Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

baner300x250