A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego"

- już ponad 320 instalacji fotowoltaicznych wybudowanych w ramach realizacji projektu.

30.10.2020

Zdjęcie przedstawia panele fotowoltaiczne zainstalowane na budynku jednego z mieszkańców powiatu średzkiego biorącego udział w projekcie.
Zdjęcie przedstawia panele fotowoltaiczne zainstalowane na budynku jednego z mieszkańców powiatu średzkiego biorącego udział w projekcie.

Już 326 z 411 instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" zostało wybudowanych, z czego odebranych zostało 256.

Ze względu na panującą pandemię termin montażu paneli został wydłużony do końca grudnia br.

Ze względów technicznych do każdej umowy zawartej z mieszkańcami uczestniczącymi w projekcie zostanie podpisany aneks. Zmiana wynika ze zwiększonej mocy pojedynczego modułu instalacji fotowoltaicznej do 305 Wp.

W ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" do końca bieżącego roku wybudowanych zostanie łącznie 411 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw domowych, o mocy 1,97457 MWp (wcześniej1,87746 Mwp – zmiana wynika ze zwiększonej mocy pojedynczego modułu).

Panele fotowoltaiczne posiadają wszelkie niezbędne urządzenia zabezpieczające i kontrolujące oraz ochronę przeciwpożarową. W razie wystąpienia nieprawidłowego przepływu prądu mogącego doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej, instalacja fotowoltaiczna będzie się samoczynnie wyłączać.

Realizacja projektu przełoży się na zmniejszenie poziomu zużycia energii elektrycznej pochodzącej z sieci, która w głównej mierze produkowana jest z węgla w oparciu o technologie charakteryzujące się bardzo dużym poziomem emisyjności szkodliwych substancji do atmosfery.
Montaż instalacji fotowoltaicznych na szeroką skalę przełoży się także na  promocję tego typu urządzeń oraz promocję wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.

Celem realizacji projektu jest także:

  • poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie poziomu emisji CO2 oraz innych szkodliwych związków emitowanych do atmosfery,
  • poprawa jakości życia i komfortu życia mieszkańców powiatu,
  • zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw domowych,
  • niwelowanie barier dla wdrażania nowych rozwiązań z zakresu wykorzystywania alternatywnych źródeł energii do zaspokajania potrzeb własnych gospodarstw domowych.

 Grafika przedstawia (od lewej): logo Regionalnego Programu Fundusze Europejskie, flagę RP, herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego, flagę UE.
 Grafika przedstawia (od lewej): logo Regionalnego Programu Fundusze Europejskie, flagę RP, herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego, flagę UE.

Realizacja zadania dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 3. „Energia", Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych", Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr projektu RPWP.03.01.01-30-0167/17.

Zdjęcie prezentuje budynek należący do mieszkańca powiatu średzkiego z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi w ramach prowadzonego projektu.
Zdjęcie prezentuje budynek należący do mieszkańca powiatu średzkiego z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi w ramach prowadzonego projektu.

Zdjęcie prezentuje budynek należący do mieszkańca powiatu średzkiego z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi w ramach prowadzonego projektu.
Zdjęcie prezentuje budynek należący do mieszkańca powiatu średzkiego z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi w ramach prowadzonego projektu.

 

 

baner300x250