A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XLIV Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI Kadencji,

która odbyła się 31 sierpnia 2021 roku w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej

03.09.2021

31 sierpnia 2021 roku o godz. 900 w Bibliotece Publicznej w Środzie Wielkopolskiej odbyła się XLIV sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Piotr Kasprzak, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.

W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Przewodniczący poinformował, że wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji.

Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie "Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych". DO POBRANIA

Kolejny punkt porządku obrad stanowiło "Sprawozdanie delegowanych Radnych Rady Powiatu z udziału w pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami". DO POBRANIA

W dalszej części Radni podjęli następujące uchwały:

Uchwała nr XLIV/319/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/320/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’.

Uchwała nr XLIV/321/2021 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’’.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/323/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu średzkiego.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/324/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/325/2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej numerem 3079/1.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/326/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Krzykosy w latach 2021-2022’’.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 13 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/327/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Środa Wielkopolska w roku 2021-2022’’.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/328/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą: ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą’’.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.

Uchwała nr XLIV/329/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą ,,Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Zaniemyśl w roku 2021 i 2022’’.