A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja o przebiegu XXXVIII Sesji Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji

31.03.2021
Fotografia przedstawia wiceprzewodniczącego rady podczas obrad  Rady Powiatu Średzkiego
 
26 marca 2021 roku o godz. 9.00 w sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęła się XXXVIII sesja Rady Powiatu Średzkiego VI kadencji.
 
Sesję otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Średzkiego - Pan Jacek Gabała, witając wszystkie osoby uczestniczące w sesji.
 
W punkcie Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym Wiceprzewodniczący poinformował w imieniu Przewodniczącego, że ten wykonywał działania mające na celu organizację dzisiejszej sesji oraz brał udział w spotkaniu z Panem Wojciechem Wojciechowskim – Dyrektorem ds. projektów infrastrukturalnych INEA S.A. Spotkanie z przedstawicielem INEA było odpowiedzią na zgłaszane wnioski i potrzeby mieszkańców naszego powiatu związane z budową lub oddaniem do użytku infrastruktury sieci światłowodowej.
 
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych. DO POBRANIA wraz z załczenikiem DO POBRANIA.
 
Kolejny punkt porządku obrad stanowiło ,,Sprawozdanie delegowanych Radnych Rady Powiatu z udziału w pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.’’ DO POBRANIA
 
Następnie Rada rozpatrzyła następujące informacje:
 
Sprawozdanie roczne z działalności Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wielkopolskiej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej policji w Środzie Wielkopolskiej. DO POBRANIA
 
Informację Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej o stanie bezpieczeństwa pożarowego na ternie Powiatu Średzkiego w 2020 roku. DO POBRANIA
 
Analizę i ocena realizacji zadań zawartych w ,,Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego’’ za 2020 rok. DO POBRANIA
 
W dalszej części posiedzenia Radni podjęli następujące uchwały:
 
Uchwała nr XXXVIII/277/ w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własności własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wielkopolskiej, oznaczonej jako działka nr 3838/5.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XXXVIII/278/2021 wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m 2 znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XXXVIII/279/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony pomieszczenia o pow. 11,28 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Środzie Wielkopolskiej.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
 
Uchwała nr XXXVIII/280/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Poprawa stanu nawierzchni drogi gminnej Chocicza-Rogusko – ul. Leśna w Chociczy.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta 8 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,przeciw’’ i 3 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXVIII/281/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2021-2033.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XXXVIII/282/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
Uchwała nr XXXVIII/283/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, nie będącym własnością Powiatu Średzkiego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Mądrem.
 Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta 12 głosami ,,za’’ przy 2 głosach ,,wstrzymujących się’’.
 
Uchwała nr XXXVIII/284/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Kleszczewo z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 ,,za’’.
 
Uchwała nr XXXVIII/285/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Krzykosy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
 
Uchwała nr XXXVIII/286/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Zaniemyśl z przeznaczeniem na realizację zadnia z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
Grafika przedstawia wyniki głosowania.
Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami ,,za’’.
 
 
Uchwała nr XXXVIII/287/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Średzkiego dla Gminy Środa Wielkopolska z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.