A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Inwestycje 2020 – podsumowanie

01.04.2021

Grafika zawiera napis: wydatki inwestycyjne 2020, logo Powiatu oraz miniatury zdjęć wymienionych w tekście inwestycji: fotowoltaika, wymiana oświetlenia w ZSR, modernizacja dróg: Chwalęcin - Szypłów, Bagrowo - Gabli, Dębicz, adaptacja budynku przy ul. Małej Klasztornej,  remont wiaduktu na trasie Średzkiej Kolei Powiatowej, budowa chodnika oraz ściezki rowerowej DW432.

 Na realizację wydatków majątkowych w 2020 roku samorząd powiatowy wydał ogółem 28.231.879,50 zł, z czego 47% stanowiły środki własne Powiatu, natomiast reszta pochodziła z pozyskanych środków zewnętrznych: 24% z Unii Europejskiej, 13% z Funduszu Dróg Samorządowych, 8% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 6% stanowiła pomoc finansowa i 2% dotacje. Pozyskane dofinansowania i dotacje pozwoliły na sprawną realizację wielu inwestycji drogowych, społecznych i ekologicznych, które mają bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia w naszym powiecie.

 Największą przeprowadzoną realizacją była budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach należących do mieszkańców powiatu średzkiego w ramach projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego". Do końca zeszłego roku zostało wybudowanych 411 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw domowych o łącznej mocy 1,97457 MWp. Sprawne przeprowadzanie budowy instalacji na pewno utrudniała panująca pandemia i obowiązujące obostrzenia, jednak wszystko przebiegło zgodnie z planem. W zeszłym roku łącznie z środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej wydaliśmy prawie 6 mln zł. Przypomnijmy, że projekt otrzymał 6.441.386,12 zł dofinasowania ze środków Unii Europejskiej. Jego całkowita wartość wyniosła 8.250.674,95 zł, rozliczanie projektu nadal trwa, stąd reszta znajdzie się w budżecie tegorocznym.

Sukcesem została zakończona także adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna  3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego. To bardzo ważna społecznie realizacja. Już w listopadzie ubiegłego roku do użytku zostało oddanych 7 mieszkań chronionych i wspomaganych dla 42 osób, w tym dla 36 osób z niepełnosprawnościami oraz 6 osób niesamodzielnych. Pomoc jaką otrzymują obejmuje usługi bytowe oraz rozwijanie lub utrwalanie samodzielności. Realizacja projektu w 2020 roku pochłonęła prawie 2,5 mln zł, większość wydatków pokryła dotacja z Unii Europejskiej, bo aż prawie 2 mln zł.

Na remonty i budowę dróg oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach w 2020 roku przeznaczono 9,6 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych stanowiło aż 60% całości wydatków (ponad 5,7 mln zł). Powiat przeznaczył na ten cel 2,4 mln – 25%, pozostałe 15% (1,48 mln zł) stanowiła pomoc finansowa. Największą przeprowadzoną inwestycją drogową było zadanie „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3680P Chwalęcin-Szypów i 3742P Klęka-Żerków na odcinku Szypłów - granica powiatu - etap I odcinek Chwalęcin-Szypłów”. Suma wydatków na tę inwestycję wyniosła ponad 5,4 mln zł, z czego prawie 3,3 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji lokalnych oraz Funduszu Dróg Samorządowych, a ponad 1,3 mln zł Powiat otrzymał w ramach pomocy finansowej z Gminy Nowe Miasto nad Wartą. Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. - Nekla na odcinku Bagrowo – Gablin oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 3662P Środa Wlkp. - Nekla w miejscowości Dębicz to dwie inwestycje, których wartość dofinansowań stanowiła prawie 100% udziałów. Powiat w każdym przypadku poniósł wydatki rzędu 400 zł, a wartość każdej z inwestycji to ponad 840 tys. zł. Ponad 500 tys. zł kosztowała przebudowa DW 432 od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Zakładową - została zbudowana ścieżka rowerowa, chodnik oraz wykonana sygnalizacja świetlna umożliwiająca bezpieczne przejście przez drogę krajową 11 oraz wprowadzona nowa organizacja ruchu. Całość wykonana dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prawie 150 tys. zł również z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozwoliło na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w Łęknie, Pięczkowie oraz ul. Topolskiej w Środzie Wielkopolskiej.

Ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych udało się także wymienić oświetlenie w Zespole Szkół Rolniczych. Halę sportową, pracownię weterynaryjną, sale lekcyjne w budynku mechanizacji oraz teren zewnętrzny szkoły oświetlają teraz ekologiczne lampy ledowe. Koszt wymiany oświetlenia wyniósł 154 971,92 zł.

Wart podkreślenia jest również wydatek ponad 580 tys. na modernizację infrastruktury i taboru związanych z naszą turystyczną perełką - Średzką Koleją Wąskotorową.  W ramach tych wydatków mieści się  pomoc finansowa gmin: Środa Wielkopolska (200 tys. zł) i Zaniemyśl (100 tys. zł). Ponad 130 tys. zostało przeznaczonych także na modernizację parowozu Px48-1920.

Na pomoc finansową dla gmin i zakupy, które były przeznaczone dla średzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiat przeznaczył prawie 200 tys. zł. Ze środków tych zakupiono m.in.: samochody ratowniczo-gaśnicze dla OSP Kempa Wielka i OSP Pięczkowo, drona dla policji, urządzenie pralniczo-suszące wraz z osprzętem dla OSP Nowe Miasto nad Wartą.

Pozyskaliśmy także dotację w wysokości 130 tys. zł na zakup aparatu USG do celów diagnostycznych osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażonych COVID-19 dla Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego. Powiat mógł zakupić ten potrzebny dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców sprzęt dzięki dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ze środków własnych przeznaczył tylko 4.100 zł.

Władze Powiatu zaangażowały się również w powstanie Punktu Paszportowego w Środzie Wielkopolskiej i przygotowały pomieszczenia pod jego działalność. Na remont z budżetu Powiatu zostało wydatkowanych ponad 68 tys. zł.

W tym roku również władze Powiatu planują pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację kolejnych inwestycji i programów społecznie ważnych. Do tej pory złożyliśmy wnioski w mi.in. programie „Opieka wytchnieniowa”, z którego środki będą stanowiły pomoc dla członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Drugi złożony wniosek dotyczy programu „Asystent osoby niepełnosprawnej”. Program zakłada wsparcie finansowe dla powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie powiatu. Obecnie pracownicy starostwa przygotowują 8 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

baner300x250