A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Kampania antysmogowa 2020

08.02.2021

Grafika przedstawia osoby aktywnie spędzające czas (na spacerze, podczas jazdy na rowerze, ćwiczeń na świeżym powietrzu) napis: jakość powietrza to jakość życia, herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego i adres Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.umww.pl/kampania-antysmogowa-2020

Sejmik Województwa Wielkopolskiego  18 grudnia 2017 r. przyjął tzw. „uchwały antysmogowe”, tj.:

  1. Uchwałę XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  2. Uchwałę XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  3. Uchwałę XXXIX/943/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Uchwały zakładają wprowadzenie od 1 maja 2018 r. zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 r. będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.
Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

  1. Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych
  2. Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

Ww. uchwały zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 grudnia 2017 r. (poz. 8807, 8808, 8809).

Smog występuje wtedy, gdy w powietrzu znajduje się dużo zanieczyszczeń, a warunki atmosferyczne, np. brak wiatru czy mgła, sprzyjają ich koncentracji. Wyróżnia się dwa rodzaje smogu:

Smog londyński – występuje głownie zimą, od października do marca i ma związek z energetycznym spalaniem paliw (paleniem w piecach). Zawiera przede wszystkim pyły, tlenek siarki, tlenki węgla, sadzę i węglowodory. Główną przyczyną tego rodzaju smogu jest zwiększone zanieczyszczenie powietrza spowodowane m.in. emisją pyłów i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. 

Smog typu Los Angeles (fotochemiczny) – pojawia się głównie latem, Powstaje ze spalin samochodowych zawierających tlenek węgla, tlenki, azotu i węglowodory. Pod wpływem promieniowania słonecznego powstają z nich kolejne toksyny, np. ozon.

W województwie wielkopolskim odnotowywane są przekroczenia następujących zanieczyszczeń:

Pył PM10 - pył drobnocząsteczkowy (zawieszony), stanowi mieszaninę cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, może zawierać substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)pieren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany). Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

Pył PM2,5 - pył drobnocząsteczkowy (zawieszony), ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego. Długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc itp.), gdyż tak drobny pył dostaje się bezpośrednio przez płuca do krwi.

 

 

baner300x250