A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na czas nieokreślony niezabudowanej części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2,

położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3,

28.05.2020


Zarząd Powiatu Średzkiego w imieniu Powiatu Średzkiego i Województwa Wielkopolskiego ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieokreślony niezabudowanej części nieruchomości (gruntu) o powierzchni 20 m2 położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Żwirki i Wigury 3,

stanowiącej część działki nr 2108 o powierzchni 0,1144 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00014922/2, będącej współwłasnością Powiatu Średzkiego w udziale wynoszącym 32178/49345 i Województwa Wielkopolskiego w udziale wynoszącym 17167/49345. Opisany obszar nie jest objęty żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wielkopolska, działka nr 2108 stanowi tereny dla realizacji celów publicznych i usług komercyjnych.
Oddanie w dzierżawę nastąpi w celu postawienia pawilonu, w którym prowadzona będzie nieuciążliwa dla otoczenia działalność usługowa lub handlowa.

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu dzierżawnego łącznie:162,60 zł + 23 % VAT*
Wadium20,00zł

* do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu przetargu. Aktualnie stawka podatku wynosi 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 8.30  w sali nr 107 ( parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Daszyńskiego 5.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonej wysokości. Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlk. PKO BP S.A. nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215 nie później niż w dniu 12 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie o przetargu - link

baner300x250