A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Propozycje zadań publicznych

do „Programu Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” można składać do 13 września br.

12.08.2020
 
Zgodnie z „Programem Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” organizacje mogą zgłaszać propozycje zadań publicznych, na podstawie których Zarząd Powiatu Średzkiego ustali zakresy zadań, w ramach których planuje zlecenie szczegółowych zadań tym Organizacjom w 2021 r. Propozycje zadań można składać do 13 września 2020 r.
 
Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na załączonym poniżej formularzu:
Formularz-ankieta - pobierz
 
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie propozycji do Programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w Programie – zgłoszenia będą weryfikowane pod względem celowości, zasadności i możliwości ich realizacji (szczególnie pod kątem finansowym).
 
W październiku br. przeprowadzone zostaną konsultacje, które związane będą z opracowaniem „Programu Współpracy na 2021 r.”.
 
Propozycje zadań można składać do 13 września 2020 r.:
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: oks@powiatsredzki.pl,
  • lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska,
  • w Punkcie Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej.
 Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. 61 286-62-27.
 
„Programu Współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.” – do pobrania.
baner300x250