A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Trwa nabór na III turnus służby przygotowawczej

18.06.2020

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu prowadzi aktualnie nabór na III turnus służby przygotowawczej, planowany od 14 września do 18 grudnia 2020 roku.
 
Oferta jest skierowana do osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego oraz które nie pełniły służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, a chciałyby je zrealizować w trybie ochotniczym.
 
Służbę przygotowawczą mogą pełnić osoby pełnoletnie, niekarane za przestępstwo umyślne, posiadające obywatelstwo polskie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby, a także odpowiednie wykształcenie. W przypadku szkolenia na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie gimnazjalne lub ukończone osiem klas szkoły podstawowej.
 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zadbały, by odbycie przeszkolenia wojskowego nie odbiło się w negatywny sposób na finansach ochotnika i jego najbliższych. W trakcie pełnienia służby przygotowawczej żołnierzowi zagwarantowane jest uposażenie w wysokości zależnej od stopnia wojskowego (dla szeregowego 1 095 zł brutto na miesiąc, przy czym kwota ta podlega opodatkowaniu w wysokości jedynie 17%), zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby, bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie oraz bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna. Ponadto, przez cały okres pełnienia służby przygotowawczej żołnierz podlega ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu, a po jej zakończeniu otrzymuje odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w 2020 roku- 2 600 zł brutto. Ale to nie wszystko! Osoby posiadające na wyłącznym utrzymaniu niepracującego małżonka, dzieci lub rodziców, otrzymują dodatkowo miesięcznie w trakcie pełnienia służby zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku 2019.
 
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie WKU w Poznaniu przy ul. Rolnej 51, pod nr tel. 261-573-470 lub na stronie internetowej www.wkupoznan.wp.mil.pl
baner300x250