A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Uroczyste otwarcie budynku przy ul. Małej Klasztornej 3

przeznaczonego na mieszkania chronione i wspomagane.

30.10.2020

Na zdjęcie przedstawiciele zarządu województwa oraz przedstawiciele powiatu przecinają symboliczną wstęgę inaugurując otwarcie budynku.
Na zdjęcie przedstawiciele zarządu województwa oraz przedstawiciele powiatu przecinają symboliczną wstęgę inaugurując otwarcie budynku.

W czwartek, 29 października br. Paulina Stochniałek, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego, starosta Ernest Iwańczuk, wicestarosta Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka oraz Bernadeta Staszak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uroczyście otworzyli budynek przy ul. Małej Klasztornej 3, który został wyremontowany i dostosowany na potrzeby mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego. Już w listopadzie br. w budynku pojawią się pierwsi mieszkańcy.

Przy ul. Małej Klasztornej powstało 7 mieszkań chronionych i wspomaganych dla 21 osób. Ogółem, w ramach projektu, z prowadzonych usług skorzystają 42 osoby, w tym 36 osób z niepełnosprawnościami oraz 6 osób niesamodzielnych. Pomoc obejmować będzie usługi bytowe oraz rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. W ramach usług zakupiony został sprzęt specjalistyczny stanowiący wyposażenie mieszkania dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego.

Wsparciem objęci zostaną również opiekunowie faktyczni uczestników projektu w formie warsztatów zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi. Przeszkolone zostaną również osoby na asystentów osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób starszych, co wpłynie na zwiększenie dostępności do tej formy usług.

 Grafika przedstawia (od lewej): logo Regionalnego Programu Fundusze Europejskie, flagę RP, herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego, flagę UE.

 Grafika przedstawia (od lewej): logo Regionalnego Programu Fundusze Europejskie, flagę RP, herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego, flagę UE.

Projekt „Adaptacja obiektu pofabrycznego przy ul. Mała Klasztorna 3 w Środzie Wielkopolskiej na cele mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego." Został zrealizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna”.

Całkowita wartość projektu - 2 352 941,16 zł, w tym:
  • dofinansowanie z Unii Europejskiej 85% - 1 999 999,98 zł
  • wkład własny Powiatu Średzkiego 15% - 352 941,18 zł.

Wnętrze jednego z mieszkań - część wspólna, salon.
Wnętrze jednego z mieszkań - część wspólna, salon.

Wnętrze jednego z mieszkań - część wspólna, kuchnia.
Wnętrze jednego z mieszkań - część wspólna, kuchnia.

Wnętrze jednego z mieszkań - sypialnia.
Wnętrze jednego z mieszkań - sypialnia.

 

baner300x250